ປະທານ ກສທ.ຄາດການປີ 2017 ອຸດສາຫະກຳດິຈິຕໍໂທລະພາບສົ່ງສັນຍານບວກ ມາດຕະການຢຽວຢາຫນຸນຜູ້ປະກອບການມີເມັດເງີນຫມຸນວຽນປີນີ້4,984ລ້ານບາດ

ພັນເອກ ດຣ.ນະທີ ສຸກົນຣັດ ຮອງປະທານກຳມະການກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ(ຮອງປະທານ ກສທຊ.)ແລະປະທານກຳມະການກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະກິດຈະການໂທລະທັດ(ກສທ.)ກ່າວວ່າທິດທາງອຸດສາຫະກຳໂທລະທັດໃນປີ 2017 ຍັງມີທິດທາງເປັນບວກຈາກການອອກມາດຕະການສຳຄັນຕ່າງໆເພື່ອສົ່ງເສີມແລະສະຫນັບສະຫນຸນການປະກອບກິດຈະການຂອງຜູ້ປະກອບການ ໂທລະທັດພາກພື້ນດິນໃນລະບົບດິຈິຕໍ(ດິຈິຕໍໂທລະທັດ)ຕາມມາດຕາ44 ທັງການຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາການຊຳລະຄ່າໃບອານຸຍາດແລະສະຫນັບສະຫນຸນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນການຕາມປະກາດ Must Carry ເປັນໄລຍະເວລາ 3 ປີ ຊື່ງຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ຜູ້ປະກອບການແຕ່ລະລາຍມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລົດລົງຊັດເຈນໃນປີນີ້ ແລະມີເງີນທືນຫມຸນວຽນໃນອຸດສາຫະກຳເພີ່ມສູງຂື້ນ12,615ລ້ານບາດສະເພາະໃນປີ2017 ຜູ້ປະກອບການຈະມີເງີນທືນຫມຸນວຽນເພີ່ມສູງຂື້ນປະມານ4,984ລ້ານບາດສົ່ງຜົນໃຫ້ແຕ່ລະຊ່ອງສາມາດນຳເງີນມາລົງທືນພັດທະນາຊ່ອງລາຍການແລະລົງທືນຄອນເທນໄດ້ຫລາຍຂື້ນ

ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງ GDPແລະແນວໂນ້ມການບໍລິໂພກຂອງປະຊາຊົນໃນປີ2016ເປັນໄປໃນທິດທາງບວກ ຈື່ງສາມາດຄາດການໄດ້ວ່າ ເພື່ອກະຕຸ້ນການບໍລິໂພກຂອງປະຊາຊົນໃນປີ2017 ບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າແລະບໍລິການຈະໃຊ້ງົບໂຄສະນາທາງໂທລະທັດຫລາຍຂື້ນ ຂະນະດຽວກັນ ການເຄື່ອນຍ້າຍທືນຈາກກຸ່ມທຸລະກິດຂະຫນາດໃຫຍ່ເຂົ້າສູ່ອຸດສາຫະກຳໂທລະທັດຜ່ານການຊື້ຫຸ່ນໃນຊ່ງອ ດິຈິຕໍໂທລະທັດເຊັ່ນ:ຊ່ອງວັນ ແລະຊ່ອງອຳມະລິນທີວີຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊ່ອງດິຈິຕໍທີວີມີຄວາມແຂງແກ່ງທາງການເງີນສົ່ງຜົນຕໍ່ພາບລວມອຸດສາຫະກຳໂທລະທັດໂດຍສະເພາະການອັດສີດເມັດເງີນໂຄສະນາ

ປະທານ ກສທ.ກ່າວວ່າ ປີນີ້ຈະເຫັນທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວເນື່ອງອຸດສາຫະກຳໂທລະທັດເຕີບໃຫຍ່ຫລາຍຂື້ນ ທັງທຸລະກິດທີ່ໃຊ້ໂຄງຂ່າຍອິນເຕີເນັດເພື່ອຮັບຊົມຄອນເທນໂທລະທັດຫລື OTT ທີວີໂຮມຊ໊ອບປິ້ງແລະ Mobile DTVເນື່ອງຈາກປະຈຸບັນປະຊາຊົນມີຊ່ອງທາງການຮັບຊົມເພີ່ມຫລາຍຂື້ນ ໂດຍສະເພາະການໃຊ້ອິນເຕີເນັດເພື່ອຮັບຊົມຄອນເທນໂທລະທັດ ສົ່ງຜົນໃຫ້ການໃຊ້ບໍລິການ OTTມີແນວໂນ້ມສູງຂື້ນແລະກາຍເປັນແພດຟອມສຳຄັນໃນການນຳສະເຫນີຄອນເທນ ສ້າງຄວາມທ້າທາຍໃຫ້ແກ່ ກສທຊ.ຊື່ງເປັນຫນ່ວຍງານກຳກັບເບິ່ງແຍງແລະຜູ້ປະກອບກິດຈະການໂທລະທັດທັງຟຣີທີວີແລະເພທີວີ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງປັບໂຕ

“ໃນກໍລະນີຂອງຟຣີທີວີຂະນະນີ້ກໍ່ສາມາດເຊື່ອມໂຍງຄອນເທນທີ່ອອກອາກາດທາງໂທລະທັດກັບແພດຟອມອິນເຕີເນັດ(Cross Platform)ເພື່ອສ້າງຄວາມສະດວກໃນການຮັບຊົມໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ສ່ວນໃນກໍລະນີຂອງເພທີວີກໍ່ຕ້ອງປັບປຸງດ້ານຄອນເທນໃຫ້ມີຄວາມຫນ້າສົນໃຈໃນລາຄາທີ່ເຫມາະສົມ ນອກຈາກນີ້ ການກຳກັບເບິ່ງແຍງທີ່ຍັງມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຟຣີທີວີແລະOTTສະທ້ອນຄວາມຈຳເປັນໃນການສ້າງໂມເດວການອານຸຍາດທີ່ມີຄວາມຊັດເຈນຕໍ່ການໃຫ້ບໍລິການປະເພດດັ່ງກ່າວໄດ້”ປະທານ ກສທ.ກ່າວ

ປະທານ ກສທ.ກ່າວດ້ວຍວ່າ ທຸລະກິດໂຮມຊ໊ອບປິ້ງກໍ່ເປັນອີກທຸລະກິດທີ່ຈະເຫັນການເຕີບໃຫຍ່ຊັດໃນປີນີ້ແລະຍັງມີໂອກາດຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ຫລາຍ ຊື່ງຫນ້າຈະເຫັນຜູ້ຫລິ້ນຫລາຍໃຫມ່ສົນໃຈເຂົ້າສູ່ຕະຫລາດນີ້ຫລາຍຂື້ນ ປະຈຸບັນຜູ້ປະກອບການທີວີໂຮມຊ໊ອບປິ້ງເລືອກທີ່ຈະນຳສິນຄ້າແລະບໍລິການມາໂຄສະນາຜ່ານທາງຟຣີທີວີແລະດິຈິຕໍທີວີ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການໂທລະທັດມີລາຍໄດ້ຈາກການເຊົ່າເວລາອອກອາກາດເພື່ອສະເຫນີຂາຍສິນຄ້າ ແຕ່ໃນແງ່ກະຕິກາຂອງຫນ່ວຍງານກຳກັບເບິ່ງແຍງກໍ່ຕ້ອງມີຄວາມຊັດເຈນຕາມໄປດ້ວຍ ເພື່ອຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທຸລະກິດ

ນອກຈາກນີ້ຍັງມີຕະຫລາດ Mobile DTV ທີ່ຈະເຫັນແນວໂນ້ມການຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່ເນື່ອງໂດຍໃນຊ່ວງປີ2013-2016ມີຈຳນວນ Mobile DTVທີ່ຂະຫຍາຍໃນທ້ອງຕະຫລາດປະມານ1.53ລ້ານເຄື່ອງ ຊື່ງການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຕະຫລາດ Mobile DTVເກີດຈາກຫລາຍປັດໄຈ ເຊັ່ນ:ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນຕະຫລາດທີ່ເພີ່ມສູງຂື້ນແລະການຂະຫຍາຍໂຄງຂ່າຍແລະສັນຍານດິຈິຕໍທີວີທີ່ຄອບຄຸມເກືອບທຸກພື້ນທີ່

ປະທານ ກສທ.ກ່າວວ່າ ສຳຫລັບອຸດສາຫະກຳໂທລະທັດໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ຄົນໄທມີການຮັບຊົມໂທລະທັດຜ່ານລະບົບດາວທຽມຫລາຍທີ່ສຸດ ຄິດເປັນສັດສ່ວນ55%ຮອງລົງມາເປັນການຮັບຊົມຜ່ານດິຈິຕໍທີວີ30%ການຮັບຊົມໃນລະບົບແອນະລ໊ອກ9%ແລະຮັບຊົມຜ່ານເຄເບີ້ນທີວີຫນ້ອຍທີ່ສຸດ6%

ໃນປີ2016 ສັດສ່ວນຜູ້ຊົມຊ່ອງລາຍການເດີມລົດລົງຕະຫລອດທັງປີ ຈາກເດີມເດືອນ ມັງກອນ ຢູ່ທີ61.1%ລົດເຫລືອ46.8%ໃນເດືອນທັນວາ ສວນທາງກັບສັດສ່ວນຜູ້ຊົມຊ່ອງລາຍການດິຈິຕໍທີ່ເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈາກເດືອນມັງກອນ ຢູ່ທີ່ 38.9%ເພີ່ມເປັນ 53.2%ໃນເດືອນທັນວາ ຂະນະທີ່ການຂະຫຍາຍໂຄງຂ່າຍດິຈິຕໍທີວີຂະນະນີ້ຄອບຄຸມພື້ນທີ່ທັງປະເທດຖືງ 91.7%ແລ້ວ

ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍ  -   (24/05/2017 11:40:27)