ผลการประชุม กสท. ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 23 มกราคม 2560

     ผศ. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช.สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) วันที่ 23 ม.ค. 2560 มีมติปรับทางปกครองแก่บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด ฝ่าฝืนคำสั่งกรณีไม่คืนเงินค่าแพ็กเกจให้แก่ผู้ใช้บริการอันเป็นการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  เป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท และปรับอีกวันละ 5 หมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติตามคำสั่ง และที่ประชุม กสท. มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ส่งเรื่องร้องเรียนกรณีที่ 
จีเอ็มเอ็ม บี ไม่ได้มีการคืนเงินค่าแพ็กเกจภายในระยะเวลาที่กำหนด ไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

     ต่อมา ที่ประชุม กสท. มีมติให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หาแนวทางกำหนดมาตรการเยียวยาเพิ่มเติมร่วมกับบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด กรณีขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ จำนวน 6 ช่องรายการเพื่อกำหนดแผนเยียวยาผู้ใช้บริการในภาพรวมเพิ่มเติม แล้วนำเสนอที่ประชุม กสท. อีกครั้ง

     นอกจากนี้ ที่ประชุม กสท. ได้พิจารณากรณีการร้องเรียนให้ตรวจสอบรายการ The Bachelor Thailand ศึกรักสละโสด” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE HD มีเนื้อหาไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชน โดยที่ประชุมมีมติให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัด ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล สถานีโทรทัศน์ช่อง ONE HD ปรับเปลี่ยนการจัดระดับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว จากเดิมที่เป็นระดับ ท (รายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย) เป็นระดับ น 18 (รายการที่เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไป ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ควรได้รับคำแนะนำ)    

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (1/23/2017 4:21:13 PM)