ผลการประชุม กสท. นัดพิเศษ ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 19 ตุลาคม 2559


     พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) นัดพิเศษ ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 19 ต.ค. 2559 
     ได้พิจารณาเรื่อง การกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กรณี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 โดยให้สามารถดำเนินรายการให้มีความหลากหลาย และยังคงไว้ซึ่งบรรยากาศการถวายความอาลัยในช่วงเวลา 30 วัน โดยมีมติดังต่อไปนี้ 1. การถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกเหนือจากการเชื่อมสัญญาณจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) ในกรณีที่พระบรมวงศานุวงศ์ หรือกษัตริย์ต่างประเทศมาร่วมในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล จะออกอากาศสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ซึ่งหากสถานีโทรทัศน์ใดประสงค์จะเชื่อมโยงสัญญาณก็สามารถทำได้ รวมถึงการเผยแพร่ผ่านทางโทรทัศน์ออนไลน์ของแต่ละสถานีที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วย และเพื่อเป็นการร่วมถวายความอาลัย ที่ประชุมฯมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ขอความร่วมมือไปยังสถานีโทรทัศน์ในระบบภาคพื้นดิน สลับสับเปลี่ยนกันเชื่อมโยงสัญญาณในกรณีที่พระบรมวงศานุวงศ์ หรือกษัตริย์ต่างประเทศมาร่วมในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล โดยมีรายละเอียดดังนี้
 

หมายเลขช่อง รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ชื่อช่องรายการ วันที่กำหนดออกอากาศ
1 กองทัพบก สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 21 ตุลาคม 2559
2 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย แม่ข่ายในการเชื่อมโยงสัญญาณ
3 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 22 ตุลาคม 2559
10 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 23 ตุลาคม 2559
13 บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด 3Family 24 ตุลาคม 2559
14 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) MCOT Kids&Family 25 ตุลาคม 2559
16 บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด TNN24 26ตุลาคม 2559
18 บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด          NEW TV 27 ตุลาคม 2559
19 บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด สปริงนิวส์ 28 ตุลาคม 2559
20 บริษัท ไบรท์ ทีวี จำกัด          ไบร์ททีวี 29 ตุลาคม 2559
21 บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด          VOICE TV 30 ตุลาคม 2559
22 บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด           Nation TV 31 ตุลาคม 2559
23 บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด           เวิร์คพอยท์ ทีวี 1 พฤศจิกายน 2559
24 บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด             True4U 2 พฤศจิกายน 2559
25 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด          GMM25 3 พฤศจิกายน 2559
26 บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จำกัด NOW 4 พฤศจิกายน 2559
27 บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จำกัด           8 5 พฤศจิกายน 2559
28 บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด  3SD 6 พฤศจิกายน 2559
29 บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด           MONO29 7 พฤศจิกายน 2559
30 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)             โมเดิร์นไนน์ทีวี และ MCOT HD 8 พฤศจิกายน 2559
31 บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัด             ONE 9 พฤศจิกายน 2559
32 บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด     ไทยรัฐทีวี 10 พฤศจิกายน 2559
  บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด  ไทยทีวีสี ช่อง 3 11 พฤศจิกายน 2559
33 บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด 3HD 3HD
34 บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด          AMARIN TV HD 12 พฤศจิกายน 2559
35 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
 
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง7และ7 HD 2 ธันวาคม 2559
36 บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด พีพีทีวี (PPTV)       21 มกราคม 2560

 
     และ 2. รูปแบบการนำเสนอรายการนอกเหนือเวลาการเชื่อมโยงสัญญาณจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อครบระยะเวลา 7 วัน (วันที่ 21 ต.ค. 2559) ให้ถือปฏิบัติตามมติ กสท. นัดพิเศษครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมถึงแนวทางการออกอากาศที่ได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ส่วนการออกอากาศรายการนอกเหนือจากรายการข่าวสาร สาระ สามารถนำรายการที่อยู่ในระดับความเหมาะสมสำหรับปฐมวัย (ป) เด็ก (ด) และทั่วไป (ท) รวมถึงการโฆษณามาออกอากาศได้ แต่ขอให้สถานีระมัดระวังในการออกอากาศและตรวจสอบไม่ให้ขัดหรือแย้งกับมติ กสท. นัดพิเศษครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมถึงแนวทางการออกอากาศที่ได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ ขอให้ควบคุมระดับสีเพื่อคงบรรยากาศการถวายความอาลัยไปตลอดระยะเวลา 30 วัน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Download

  • Press-Release-131059-ผลการประชุม-กสท-ครั้งพิเศษที่-1.doc
  • PressRelease-171059-ผลการประชุมกับผู้ประกอบการโทรทัศน์.docx
  • PressRelease-ผลการประชุม-กสท-นัดพิเศษ-3-59.docx
  • ผลการประชุม-กสท-นัดพิเศษ-เมื่อวันที่-๑๔-ตุลาคม-๒๕๕๙-word-edited-(2).doc

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (10/20/2016 11:15:28 AM)