ผลการประชุม กสท. นัดพิเศษ ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 29 ธันวาคม 2559

      ผศ. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) นัดพิเศษ ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 29 ธ.ค. 2559 ได้พิจารณากรณี บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้รับใบอนุญาตทีวีบอกรับสมาชิก ขอยกเลิกการให้บริการช่องรายการ Cinemax กลุ่มช่องรายการ HBO รวมจำนวน 6 ช่องรายการ ซึ่งเรื่องดังกล่าวมีผลกระทบต่อสาธารณะในวงกว้าง คณะกรรมการฯ จึงมีความจำเป็นต้องประชุมเร่งด่วน โดยที่ประชุมได้เห็นชอบให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่แบบบอกรับสมาชิก จำนวน 7 ช่องรายการ ได้แก่ Paramount Channel HD, Warner TV, Celestial classic movies, Food Network, Fox Action Movies HD, SONY CHANNEL และ True Film HD2 ซึ่งเป็นแผนเยียวยาที่บริษัทได้เสนอในเบื้องต้นเพื่อทดแทน 6 ช่องเดิมที่บริษัทได้ขอยกเลิก

     ขณะเดียวกัน ที่ประชุมเห็นควรให้แจ้งเตือนทางปกครองกรณีที่แจ้งการยกเลิกให้บริการ 6 ช่องเดิม น้อยกว่า 30 วันตามเงื่อนไขการอนุญาตที่กำหนด โดยกำหนดมาตรการบังคับทางปกครองหากมีการกระทำที่ฝ่าฝืนคำสั่งเตือนดังกล่าวอีกครั้งคณะกรรมการจะกำหนดโทษทางปกครองสูงขึ้น และเห็นควรมอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พิจารณาและเจรจากับบริษัทในการกำหนดแผนเยียวยาผู้ใช้บริการเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความเป็นธรรมยิ่งขึ้น
 
------------------------------------

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (12/29/2016 1:26:15 PM)