ผู้ประกอบการช่องทีวีดิจิตอล ผู้ประกอบการเซ็ตท็อปบ็อกซ์ และองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค เห็นตรงกันให้ กสทช. เลื่อนวันแจกคูปองเซ็ตท็อปบ็อกซ์เป็น 15 ต.ค. 57 เนื่องจากกล่องพร้อมให้แลก 1 พ.ย. 57

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เผยว่า ผลการรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) ผู้ประกอบการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ผู้ประกอบการเซ็ตท็อปบ็อกซ์ และองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค ที่มาหารือร่วมกันกับ สำนักงาน กสทช. ในประเด็นการแจกคูปองเซ็ตท็อปบ็อกซ์ ประเด็นคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อจำหน่ายเครื่องและอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ที่สำนักงาน กสทช. จัดขึ้นในวันนี้ (19 ส.ค. 2557) พบว่า ผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นฯ ทั้ง 3 กลุ่ม มีความเห็นและข้อเสนอแนะตรงกันที่จะให้ กสทช. แจกคูปองเพื่อสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในวันที่ 15 ต.ค. 2557 และกล่องเครื่องรับสัญญาณ (เซ็ตท็อปบ็อกซ์) พร้อมที่จะให้ประชาชนแลกได้ในวันที่ 1 พ.ย. 2557
    นายฐากร กล่าวว่า สรุปคือ หากกระบวนการแจกคูปองแล้วเสร็จภายใน 31 ส.ค. 2557 และกระบวนการคัดเลือกผู้ประกอบการเซ็ตท็อปบ็อกซ์เข้าร่วมโครงการทั้งหมดเสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 ก.ย. 2557 กสทช. จะเริ่มแจกคูปองในวันที่ 15 ต.ค. 2557 ซึ่งกระบวนการจัดส่งคูปองที่จะไปถึงประชาชนคาดว่าจะใช้เวลา 7-15 วัน ซึ่งก็จะพอดีกับระยะเวลาที่จะมีกล่องจากผู้ประกอบการเซ็ตท็อปบ็อกซ์พร้อมให้ประชาชนได้แลก และขออภัยประชาชนที่เคยให้ข้อมูลว่าจะแจกคูปองได้ในเดือนกันยายน ณ เวลานี้อาจต้องล่าช้าไปจากที่กำหนดเดิม เนื่องจากสำนักงาน กสทช. ได้เร่งการดำเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลแล้ว แต่ก็มีปัญหา อุปสรรค หลายประการ รวมถึงกรณีที่ผู้ประกอบการเซ็ตท็อปบ็อกซ์ไม่สามารถนำกล่องไปวางให้ประชาชนแลกได้ทันตามกำหนดระยะเวลาเดิม

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/10/2016 5:32:36 PM)