พิธีถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

     พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. นำกสทช. ผู้บริหารสำนักงาน กสทช. และพนักงาน กสทช. ร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (10/14/2016 1:12:40 PM)