มติ กทค. เห็นชอบตามคณะทำงานตรวจสอบเงินนำส่งรายได้ช่วงเยียวคลื่น 1800 MHz ให้นำส่งเงินเข้ารัฐ 1,697 ล้านบาท

    นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า วันนี้ (13 ส.ค. 2558) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ได้พิจารณารายงานคณะทำงานตรวจสอบเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากการให้บริการในระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ 1800 MHz ร่วมกับข้อเสนอ สำนักงาน กสทช.   ในการคิดเรื่องรายได้ฯ ช่วงแรกตั้งแต่ 16 ก.ย. 2556 ถึงวันที่ 17 ก.ค. 2557 และช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 2557 ถึงวันที่ 17 ก.ค. 2558 ซึ่งเป็นช่วงที่มีประกาศ คสช. และในช่วงที่ 3 ตั้งแต่ 18 ก.ค. 2558 จนกระทั่งมีผู้ให้บริการรายใหม่

    กทค. ได้มีมติเห็นชอบให้เงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากการให้บริการในระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ 1800 MHz     ตามที่คณะทำงานตรวจสอบเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากการให้บริการในระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ 1800 MHz นำเสนอ  สำหรับช่วงแรก ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 2556 จนถึงวันที่ 17 ก.ค. 2557 โดยบริษัท ทรูมูฟ จำกัด มีรายได้ 3,634,188,103.87 บาท ค่าใช้จ่าย 2,564,204,465.76 บาท คิดเป็นรายได้ที่จะนำส่งรัฐ 1,069,983,638.11 บาท ในส่วนของบริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด มีรายได้ 1,153,590,308.23 บาท ค่าใช้จ่าย 525,954,171.39 บาท คิดเป็นรายได้ที่จะต้องนำส่งรัฐ 627,636,136.84 บาท รวมทั้งสองบริษัทในช่วงตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 2556 จนถึงวันที่ 17 ก.ค. 2557 มีรายได้ที่จะต้องนำส่งคืนรัฐ 1,697,619,774.95 บาท

    ในส่วนของรายได้ช่วงเดือน ส.ค. ก.ย. ปี 2557 จนถึง 17 ก.ค. ปี 2558 กทค.ได้มอบหมายให้คณะทำงานฯ ไปพิจารณารายได้แผ่นดินจากการให้บริการในระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ 1800 MHz เพื่อนำเสนอให้บอร์ด กทค. พิจารณาโดยด่วนต่อไป

    ซึ่งหลังจากมีการรับรองมติที่ประชุม กทค. แล้ว สำนักงาน กสทช. จะออกคำสั่งทางปกครองแจ้งบริษัท ทรูมูฟ จำกัด และบริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด ต่อไป ทั้งนี้ บริษัท ทรูมูฟ จำกัด และบริษัท ดิจิตอล โฟน ยังสามารถชีแจงเหตุผลเพิ่มเติม หรือขอทบทวนมติ กทค. ในวันนี้ได้

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/8/2016 2:44:28 PM)