มาเลย์ชื่นชมประมูลคลื่น1800 แจ้ง“กสทช.”ร่วมสังเกตการณ์ 900

    นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) ให้สัมภาษณ์จากนครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ว่า ระหว่างเข้าร่วมประชุมสหภาพโทรคมนาคมแห่งชาติ (International Telecommunication Union:ITU) มีโอกาสหารือกับ ดร. ฮาลีม แชฟฟี ประธานคณะกรรมการการสื่อสารและมัลติมีเดียแห่งมาเลเซีย หรือเอ็มซีเอ็มซี (The Malaysian Communications and Multimedia Commission:MCMC) ได้รับทราบว่า ทางรัฐบาลมาเลเซียให้ความสนใจการจัดประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ของ กสทช. เป็นอย่างมากและได้มอบหมายให้ประธานเอ็มซีเอ็มซีติดต่อกสทช. เพื่อศึกษารายละเอียดนำไปเป็นรูปแบบการประมูลคลื่นความถี่ของมาเลเซียในอนาคต

    นายฐากร กล่าวว่า ดร. ฮาลีมแสดงความชื่นชม กสทช. ที่สามารถทำเงินรายได้เข้ารัฐจากการประมูลคลื่นดังกล่าวเป็นจำนวนถึง 80,778 ล้านบาท และ กสทช.ยังกำหนดเงื่อนไขการประมูลให้มีอัตราค่าบริการต่ำกว่าคลื่น 2.1 GHz รวมถึงเงื่อนไขค่าบริการสำหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

    นายฐากร กล่าวว่า ประธานเอ็มซีเอ็มซียังสอบถามรายละเอียดการเตรียมจัดประมูลคลื่น 900 MHz ที่จะมีขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคมพร้อมขอเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย ทั้งนี้ทาง กสทช.มีความยินดีจะทำหนังสือเชิญไปยังเอ็มซีเอ็มซี

Create by  - 2fellows  admin (1/30/2016 1:22:26 PM)