ยอดร้องเรียนสายหลุดในอาทิตย์นี้ DTAC สูงสุด รองลงมา AIS TRUE MOVE และ CAT ตามลำดับ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณี สายหลุดที่เกิดขึ้นบ่อยว่า ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. 2558 จนถึงขณะนี้ (วันที่ 14 ก.ค. 2558 เวลา 12.00 น.) ยอดร้องเรียนเรื่องปัญหาสายหลุดที่ประประชาชนแจ้งร้องเรียนเข้ามายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 มีจำนวนรวม 116 เรื่อง แยกเป็นเครือข่าย DTAC 46 เรื่อง โดยเป็นกรณีสายหลุดที่พบในพื้นที่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี เพชรบูรณ์ พิจิตร เชียงราย ระยอง ตราด ภูเก็ต สงขลา บุรีรัมย์ มหาสารคาม อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ เครือข่าย AIS 42 เรื่อง ในพื้นที่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี สกลนคร และยโสธร เครือข่าย TRUE MOVE 27 เรื่อง ในพื้นที่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี ปราจีนบุรี ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และน่าน และเครือข่าย CAT 1 เรื่อง      ในพื้นที่ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ในภาพรวม 3 พื้นที่ที่พบปัญหาสายหลุดบ่อยมากที่สุดได้แก่ กรุงเทพฯ 18 เรื่อง ปทุมธานี 5 เรื่อง และนนทบุรี 3 เรื่อง

      การที่ประชาชนโทรศัพท์เข้ามาร้องเรียนแจ้งปัญหาสายหลุดที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 ถือว่าเป็นการร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับประชาชน โดยการแจ้งเครือข่ายที่มีปัญหา วัน เวลา ที่ใช้ และสถานที่ที่พบปัญหาสายหลุดในการใช้งานเข้ามา โดยการดำเนินการดังกล่าวจะร่วมกับการที่สำนักงาน กสทช. ได้ส่งรถตรวจสอบคุณภาพสัญญาณออกตรวจสอบคุณภาพสัญญาณการให้บริการ ทำให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเพราะสามารถระบุสถานที่ที่เกิดปัญหาได้ชัดเจน และรวดเร็ว และสำนักงาน กสทช. จะส่งข้อมูลไปยังโอเปอเรเตอร์เพื่อให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพสัญญาณบริเวณนั้นๆ โดยเร็ว โดยสำนักงานจะมีการส่งรถตรวจสอบคุณภาพสัญญาณออกตรวจสอบอีกครั้งว่าโอเปอเรเตอร์ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหารึยัง หากตรวจสอบแล้วพบว่ายังไม่มีการแก้ไขสำนักงาน กสทช. จะเรียกโอเปอเรเตอร์เข้ามาชี้แจง พร้อมทั้งกำหนดมาตรการลงโทษทางปกครองต่อไป

     “สำนักงาน กสทช. อยากขอให้ประชาชนที่พบปัญหาในการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่โทรและสายหลุดช่วยกันร้องเรียนเข้ามาที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 (ฟรี) เพราะการร้องเรียนดังกล่าวของประชาชนจะทำให้สำนักงาน กสทช. สามารถแก้ไขปัญหากรณีสายหลุดได้อย่างตรงจุด”   นายฐากร กล่าว

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/8/2016 3:36:00 PM)