รมว. ไอซีที หารือ กสทช. เรื่องทีโอทีขอนำคลื่น 2300 MHz มาอัพเกรดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวภายหลังการประชุมหารือร่วมกับ พ.อ. ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) พร้อมด้วยนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.  และผู้บริหารสำนักงาน กสทช. ว่า บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) มีแนวความคิดที่จะอัพเกรดการใช้งานคลื่นความถี่ 2300 MHz ที่ทีโอทีมีอยู่จำนวน 64 MHz ซึ่งมีอายุใบอนุญาตให้ใช้งานได้ถึงปี 2568 ให้เพิ่มบริการการใช้งานในรูปแบบเชิงพาณิชย์ จากเดิมปัจจุบันคลื่น 2300 MHz  มีการใช้งานในกิจการโทรศัพท์สาธารณะในชนบท จึงมีการมาหารือร่วมกันว่ามีความเป็นไปได้เพียงใด

    พ.อ. ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) กล่าวว่า วันนี้ถือว่าเป็นมิติใหม่ที่ดีที่ได้ทำงานร่วมกัน เพื่อจะทำให้ประเทศชาติเดินต่อไป โดย กทค. จะนำเรื่องนี้เข้าหารือ เพื่อนำทรัพย์สินที่มีอยู่ ซึ่งก็คือคลื่น 2300 MHz มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะคลื่น 2300 MHz สามารถเพิ่มศักยภาพเป็นไวไฟ และฮอตสปอตได้ด้วย

    นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ระหว่างนี้ขอให้ทีโอทีรีบทำรายละเอียดและหนังสือเข้ามาที่สำนักงาน กสทช. ภายในสัปดาห์หน้าเพื่อขอปรับปรุงคลื่นความถี่ 2300 MHz เพื่อที่สำนักงานจะได้นำเรื่องบรรจุเข้าที่ประชุม กทค. ในวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวอยู่ในอำนาจของ กสทช. ที่สามารถดำเนินการได้ โดยคาดว่าในการประชุมดังกล่าวน่าจะได้ข้อยุติ ในเบื้องต้นคาดว่าไม่ต้องออกใบอนุญาตใหม่ แต่เป็นการเพิ่มบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/7/2016 5:38:12 PM)