วันนี้สำนักงาน กสทช. เปิดให้บริการรับเรื่องร้องเรียนผ่านแอพพลิเคชั่น Mobile NBTC1200 แล้วในระบบแอนดรอยด์

พล.อ.ต. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมถึงกิจการโทรคมนาคม นอกจากจะมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 เพื่อรับร้องร้องเรียน ตอบข้อซักถามให้กับประชาชนผู้ใช้บริการแล้ว วันนี้สำนักงาน กสทช. ยังได้เปิดช่องทางใหม่ในการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนผ่านแอพพลิเคชั่น Mobile NBTC1200 บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ระบบแอนดรอยด์ และ iOS ในอนาคต เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการ ร้องเรียน สอบถาม ติดต่อกับ Call Center 1200 ของสำนักงาน กสทช. ซึ่งประชาชนสามารถใช้งานได้อย่างง่าย ด้วยการเข้าไปดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นจาก Play Store โดยค้นหา call center nbtc 1200 เพื่อติดตั้งแอพพลิเคชั่น จากนั้นท่านก็สามารถเข้าไปใช้งานได้

     สำหรับการทำงานของแอพพลิเคชั่น Mobile NBTC1200 นอกจากจะรองรับการใช้งานในเรื่องการร้องเรียนแล้วยังสามารถสอบถาม และหาคำตอบจากคำถาม-คำตอบที่พบบ่อย (FAQ) ได้อีกด้วย ทั้งนี้ การเริ่มต้นใช้งานจะต้องลงทะเบียนเพื่อแสดงตัวตนก่อนในครั้งแรกครั้งเดียว จากนั้นสามารถเข้าใช้งานได้ตามเมนูที่กำหนด หากต้องการร้องเรียนหรือสอบถาม ระบบจะเชื่อมต่อเข้ากับระบบรับเรื่องร้องเรียนของสำนักงาน กสทช. โดยตรง และเมื่อบันทึกข้อมูลการร้องเรียนลงไปในช่องที่กำหนดให้แล้ว สามารถถ่ายภาพประกอบ หรือแนบไฟล์ภาพ วีดิโอ พร้อมทั้งส่งข้อมูลพิกัดสถานที่และความแรงสัญญาณของคลื่นจากเครื่องโทรศัพท์ประกอบการร้องเรียน เพื่อให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ได้มากที่สุด หลังจากเจ้าหน้าได้รับข้อมูลนี้จะประสานกลับมาหาประชาชนผู้ส่งเรื่อง ผ่านทางแอพพลิเคชั่นนี้หรือช่องทางที่ลงทะเบียนไว้ ซึ่งในแอพพลิเคชั่นสามารถตรวจสอบสถานะของเรื่องที่ท่านส่งเข้าไปได้ว่าอยู่ในสถานะใด เช่น รับเรื่องแล้ว หรือดำเนินการแล้ว เป็นต้น ซึ่งระบบจะเก็บข้อมูลเรื่องที่สอบถามหรือเรื่องร้องเรียนของท่านไว้ทั้งหมด

      ในส่วนของ FAQ จะมีการรวบรวมรายการคำถาม คำตอบ ในประเด็นที่มีการสอบถามเข้ามาบ่อย (Hot Issue) ในช่วงเวลานั้นๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ รับทราบ ในประเด็นข้อสงสัยต่างๆ ได้ตลอดเวลา

     “ผมคิดว่า สำนักงาน กสทช. น่าจะเป็นหน่วยงานแรกของประเทศไทยที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในด้านการสอบถามและร้องเรียนผ่านแอพลิเคชั่นบน อยากให้ประชาชนมาลองใช้บริการ และส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการใช้งานเข้ามา เพื่อที่สำนักงาน กสทช. จะได้ปรับปรุงแอพพลิเคชั่นให้มีความทันสมัย และสะดวกสบายเพื่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้ใช้งานยิ่งๆ ขึ้นต่อไป” พล.อ.ต. ธนพันธุ์ กล่าว

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/9/2016 10:42:43 AM)