สำนักงาน กสทช. ขอส่งไฟล์ PDF พระราชอัจฉริยภาพด้านวิทยุสื่อสาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากหนังสือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 72 พรรษา มหาราชา

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (10/17/2016 2:18:07 PM)