สำนักงาน กสทช. คาดนำส่งรายได้เข้ารัฐปี 2558 เฉียดแสนล้านบาท กทค. มีมติออกใบอนุญาตให้เอไอเอสหลังชนะการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz มีผลตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 2558-15 ก.ย. 2576

    นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. คาดว่าในปี 2558 จะสามารถนำส่งรายได้เข้ารัฐไม่ต่ำกว่า 9 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น 1. การนำส่งรายได้จากการประมูลทีวีดิจิตอล จำนวน 1.3 หมื่นล้านบาท 2. การนำส่งรายได้ที่หักจากค่าใช้จ่ายของสำนักงาน ซึ่งได้ส่งไปแล้วจำนวน 2,700 ล้านบาท

    3. การนำส่งรายได้จากการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ของ 2 บริษัท จำนวน 43,216 ล้านบาท และ 4. การนำส่งรายได้จากการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 2100 MHz ในงวดที่สามซึ่งต้องจ่ายในวันที่ 22 ธ.ค. 2558 จำนวน 11,134 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 70,050 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมรายได้ที่จะเกิดจากการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ในวันที่ 15 ธ.ค. 2558 คาดว่าจะได้ค่าประมูลคลื่นความถี่งวดแรกอีกประมาณ 3 หมื่นล้านบาท รวมทั้งสิ้นตั้งแต่เดือน ม.ค.-ธ.ค. 2558 สำนักงาน กสทช. จะนำส่งรายได้เข้ารัฐเกือบแสนล้านบาท  

    นายฐากร กล่าวว่า ในวันนี้ (24 พ.ย. 2558) คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) มีมติให้การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ในวันที่ 15 ธ.ค. 2558 จัดภายในสำนักงาน กสทช. โดยสำนักงานฯ ได้จัดเตรียมห้องประมูลในชั้น 3 อาคารอำนวยการ จำนวน 2 ห้อง และชั้น 11 อาคารอำนวยการ จำนวน 2 ห้อง ซึ่งห้องประมูลมีขนาดประมาณ 80 ตารางเมตร ภายในห้องจะมีการจัดเตรียมเตียงนอนให้กับผู้เข้าร่วมประมูลห้องละประมาณ 4-5 เตียง ถือว่าเป็นขนาดห้องที่ใหญ่ขึ้นกว่าห้องประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ในวันที่ 11-12 พ.ย. ที่ผ่านมา

    สำหรับการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ในวันที่ 15 ธ.ค. นี้ พิธีจะเริ่มในเวลา 07.00 น. ก่อนเข้าสู่การประมูลในเวลา 09.00 -21.00 น. หลังจากนั้นจะพักการประมูล 3 ชั่วโมง ก่อนเริ่มประมูลต่อในเวลา 00.00-06.00 น. และพักอีก 3 ชั่วโมง ก่อนเริ่มประมูลต่อในเวลา 09.00-21.00 น. ซึ่งจะวนเป็นรอบตามระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าการประมูลจะสิ้นสุดลง โดยการประมูลในครั้งนี้ได้มีการเชิญประธาน กสทช. จากกัมพูชา และมาเลเซีย ร่วมเป็นสักขีพยานและสังเกตการณ์ด้วย

    “ผมยืนยันว่าหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz คำนึงถึงความโปร่งใสเป็นอันดับแรก ผมต้องการให้องค์กรนี้สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนให้ได้ การที่ประชาชนและทุกภาคส่วนส่งสัญญาณต่าง ๆ มาให้เรา เราได้รับฟังเป็นอย่างดี และได้นำมาปรับปรุงเพื่อทำให้การประมูลครั้งนี้เกิดความโปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรมมากที่สุด” นายฐากร กล่าว

    เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า นอกจากนี้ กทค. ยังมีมติออกใบอนุญาตคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ให้กับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 2558- 15 ก.ย. 2576 หลังมีการชำระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่จำนวน 50% และได้ดำเนินการตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้มาตรการการเยียวยาให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับผู้ประกอบการที่หมดสัญญาสัมปทานจะสิ้นสุดลงในวันที่ 25 พ.ย. 2558

    นอกจากนี้ กทค. ยังมีมติให้นำราคาการประมูลคลื่นความถี่ในปี 2558 เป็นบรรทัดฐานในการคำนวนราคาคลื่นความถี่ในการประมูลครั้งต่อไป โดยผลการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ที่ผ่านมา และผลการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ที่กำลังจะเกิดขึ้น ราคาสุดท้ายของการประมูลจะเป็นบรรทัดฐานในการกำหนดราคาคลื่นครั้งต่อไป

Create by  - 2fellows  admin (1/30/2016 12:42:55 PM)