สำนักงาน กสทช.จัดการประชุมกลุ่มย่อย ภาคเหนือ ต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนพัฒนากิจการกระจายเสียง

     สำนักงาน กสทช.จัดการประชุมกลุ่มย่อย ภาคเหนือ ต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนพัฒนากิจการกระจายเสียง โดยมี กสทช.พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ เป็นประธานฯ ผลการรับฟังมีการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง  โดยเฉพาะประเด็นแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลเรดิโอ  ทั้งในด้านผลกระทบต่อผู้ประกอบการ และประชาชน วิธีการ ระยะเวลาการเปลี่ยนผ่าน  การออกอากาศคู่ขนาน และการกำกับดูแลเนื้อหาและการคุ้มครองผู้บริโภคในการเข้ารับข่าวสาร    ซึ่งสำนักงาน กสทช.จะรวบรวมความคิดเห็นปรับปรุงร่างประกาศดังกล่าวเพื่อนำเสนอ กสทช. ให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการตามขั้นตอนให้มีผลบังคับใช้ตามกฏหมายต่อไป

Create by  - 2fellows  admin (3/8/2016 2:22:21 PM)