สำนักงาน กสทช. จัดอบรมข่าวในพระราชสำนักและงานราชพิธี ผู้ประกาศข่าวดิจิตอลทีวีร่วมอบรมคึกคัก หวังเสนอข่าวอย่างถูกต้อง

    พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) และประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า ที่ผ่านมา โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) จะร่วมกันผลิตข่าวในพระราชสำนัก เพื่อออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ ซึ่งหลังจากประเทศไทยมีจำนวนสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ดิจิตอลทีวี) เพิ่มขึ้น สถานี สำนักงาน กสทช. จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการเสนอข่าวในพระราชสำนักและงานราชพิธี” การอบรมครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผู้ประกาศข่าวดิจิตอลทีวีแต่ละสถานีจะได้เข้าร่วม โดยพล.อ.ราชรักษ์ เรียนพืชน์ ประธานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด “การอบรมข่าวในพระราชสำนักครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ดิจิตอลทีวีได้เข้าร่วม โดยมีผู้ประกาศข่าวและพิธีกรที่มีประสบการณ์การรายงานข่าวในพระราชสำนักมาให้ความรู้ในการอ่านออกเสียงคำราชาศัพท์ และการใช้เสียงในการพูดออกอากาศให้ถูกต้อง เป็นการแบ่งปันประสบการณ์ให้กับผู้ประกาศข่าวด้วยกัน ทั้งคุณประสพโชค อ่อนกอ คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง คุณพรอัปสร นิลจินดา คุณพัชรินทร์ เศวตสุทธิพันธ์ และคุณวรพล พุฒจ้อย ซึ่งการรายงานข่าวในพระราชสำนักไม่ได้เป็นเพียงแต่การรายงานข่าว แต่ผู้ชมยังได้เกร็ดความรู้งานราชพิธี งานที่เกี่ยวข้องในทางประวัติศาสตร์ และการใช้คำราชาศัพท์ ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องอีกด้วย” ประธาน กสท. กล่าว
-----------------

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (3/2/2017 3:16:39 PM)