สำนักงาน กสทช. นำส่งเงินประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ส่งคลัง 4 หมื่นล้านบาท เพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน

     นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้ทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงการคลังเพื่อส่งมอบเงินรายได้จากการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz หลังหักค่าใช้จ่ายส่งเข้าเป็นรายได้ของรัฐจำนวน 40,290,510,320.66 บาท

    “ในการจัดประมูลครั้งนี้สำนักงาน กสทช. พยายามที่จะใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด ซึ่งเงินที่ได้จากการประมูลหลังหักค่าใช้จ่ายของสำนักงานแล้วก็มีการนำส่งเข้ารัฐเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป” นายฐากร กล่าว
    เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม(กทค.) ได้มีมติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามและใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบการกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 MHz แก่บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 MHz ชุดที่ 1 คลื่นความถี่ 1710-1725 MHz คู่กับ 1805-1820 MHz ภายหลังจากบริษัทได้นำเงินประมูลงวดแรกจำนวน 50% ของราคาที่ชนะการประมูล พร้อมหนังสือค้ำประกันเงินประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz งวดที่ 2 และ 3 มาชำระให้กับสำนักงาน กสทช. เรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงานจะมอบใบอนุญาตดังกล่าวในวันที่ 4 ธ.ค. 2558 สำหรับใบอนุญาตที่ออกให้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค. 2558-15 ก.ย. 2576

Create by  - 2fellows  admin (1/30/2016 12:33:02 PM)