สำนักงาน กสทช. ผนึกกำลังอาชีวศึกษา กระจายนักศึกษาอาชีวะลุยติดเซ็ตทอปบ็อกฟรีถึงบ้านหลังละกล่อง

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เรื่องความร่วมมือในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลแก่ประชาชน กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อร่วมมือกันติดตั้งกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี (เซ็ตท็อปบ็อกซ์) ให้กับประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 1 บ้านต่อ 1 กล่อง สนับสนุนให้ประชาชนที่แลกคูปองมาแล้วแต่ยังไม่ติดตั้งกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและสามารถเข้าถึงโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เบื้องต้นนำร่องโครงการใน 10จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช กาฬสินธุ์ เชียงราย นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ และอุทัยธานี โดยจะเริ่มนำร่องตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย. 2558

     นายฐากร กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงอบรมวิธีการติดตั้งกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ให้กับอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) เพื่อถ่ายทอดความรู้ส่งต่อไปยังนักศึกษาอาชีวะซึ่งจะเป็นกำลังหลักสำคัญในการติดตั้งเซ็ตท็อปบ็อกซ์ให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่ถึงบ้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งประชาชนจะต้องนำคูปองไปแลกกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ และเตรียมสายและเสาอากาศ พร้อมที่จะให้นักศึกษาอาชีวะติดตั้งได้ เนื่องจากโครงการนี้เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ไม่สะดวกติดตั้งกล่องเซ็ตทอปบ็อกซ์

     ทั้งนี้นักศึกษาที่ลงพื้นที่ติดตั้งกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์จะมีการเก็บสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของแต่ละบ้านไว้เป็นหลักฐานเพื่อส่งต่อกลับมายังสำนักงาน กสทช. ซึ่งประชาชนแต่ละบ้านต้องเตรียมหลักฐานไว้ และควรขอดูหลักฐานบัตรนักศึกษาก่อนให้เข้ามาติดตั้ง

     สำหรับประชาชนใน 10 จังหวัดแรกที่ดำเนินการนำร่อง หากสนใจให้อาชีวศึกษาติดตั้งกล่องเซ็ตท็อป บ็อกซ์สามารถติดต่อไปยังสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดที่ร่วมในโครงการ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5321-7708-9, 0-5322-1599 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โทรศัพท์ 0-5371-3036 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โทรศัพท์ 0-5622-1390, 0-5622-3536 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5651-1582  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-6156 วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส โทรศัพท์ 0-7354-1765-6, 0-7354-1768 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0-3261-1130 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4381-1782วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0-4351-1289 และวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ โทรศัพท์ 0-4451-1190

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/8/2016 5:39:00 PM)