สำนักงาน กสทช. สั่งดีแทคเยียวยาผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบ 50,000 ราย ให้ใช้เน็ตเพิ่มฟรี 1 GB

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า จากผลการประชุมติดตามการแก้ไขกรณีสัญญาณอินเทอร์เน็ตของของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของดีแทคบางส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีปัญหา ได้รับรายงานข้อเท็จจริงจากผู้แทนดีแทคว่า เหตุเสียดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 13.00 น. สาเหตุจากอุปกรณ์โครงข่ายบางส่วนของดีแทคได้เกิดความขัดข้องซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการในการเชื่อมต่อ Internet ได้ยากประมาณ 50,000 ราย ซึ่งระบบดังกล่าวมีระบบสำรองทำงานคู่ขนานทำให้สามารถแก้ไขปัญหา และทำให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ในเวลาประมาณ 13.30 น. และทางบริษัทได้ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเวลา 14.00 น. ในส่วนของการเยียวยาผู้บริโภคสำนักงาน กสทช. ได้สั่งการให้ดีแทคทำการเยียวยาผู้บริโภค โดยดีแทคจะทำการชดเชยผู้ใช้บริการ 50,000 รายที่ได้รับผลกระทบโดยจะให้บริการอินเทอร์เน็ตเพิ่มฟรี จำนวน 1 GB ในรอบบิลถัดไป

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/8/2016 3:02:59 PM)