สำนักงาน กสทช. สั่งตรวจเข้มผู้ให้บริการมือถือเตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติ

แจงเหตุแผ่นดินไหวที่เชียงราย  ไม่กระทบภาพรวมการให้บริการในภาคเหนือ

    กสทช.  มีหนังสือแจ้งผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย เตรียมความพร้อมเครือข่ายให้รองรับการใช้บริการได้ทุกสถานการณ์  ย้ำเหตุแผ่นดินไหวที่เชียงราย เมื่อวาน (5 พ.ค.57) ไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการในภาพรวม แต่ยอมรับในช่วงเกิดเหตุ มีปริมาณการโทรพร้อมกันหนาแน่นส่งผลให้การโทรติดช้ากว่าปกติ
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.)  กล่าวว่า จากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้ (5 พ.ค.57)  ซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ที่ละติจูด 19.685 องศาเหนือ ลองจิจูด 99.687 องศาตะวันออก ความลึก 7 กิโลเมตร ขนาด 6.3 ในหลายพื้นที่ และเกิดเหตุอาฟเตอร์ช็อคอย่างต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้กว่า 93 ครั้งนั้น ในวันนี้ (6 พ.ค.) สำนักงาน กสทช. มีหนังสือสั่งการให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) ทุกราย เร่งตรวจสอบความเสียหาย พร้อมทั้งกำชับให้ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ ตรวจความพร้อมของเครือข่ายในเขตพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่ได้รับผลกระทบในภาคเหนือ รวมถึงเตรียมและปฏิบัติตามแผนรับมือภัยพิบัติ
    ทั้งนี้ จากการตรวจสอบในเบื้องต้นกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทางโทรศัพท์ ได้รับการรายงานว่า การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในภาคเหนือยังสามารถให้บริการได้ตามปกติ โดยได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวเพียงน้อย แต่ชุมสาย สถานีฐาน ยังคงเป็นปกติ อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาเกิดเหตุดังกล่าว มีประชาชนในพื้นที่ และนอกพื้นที่ ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมกันเป็นจำนวนมาก เพื่อสอบถามเหตุการณ์และความปลอดภัยของคนในครอบครัว เพื่อน ผู้ร่วมงาน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพสัญญาณ  ทำให้ปริมาณการโทรติดล่าช้ากว่าเดิมไประยะเวลาหนึ่ง ส่วนที่มีหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดและทำให้ไฟดับช่วงเวลาหนึ่งในพื้นที่ อ.พาน จ.เชียงราย นั้น ได้ตรวจสอบและแก้ไขแล้ว จนถึงขณะนี้ไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในภาคเหนือ


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

  • Press-Release-060557-สำนักงาน-กสทช-สั่งตรวจเข้มผู้ให้บริการมือถือเตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติ.doc

Create by  - 2fellows  admin (3/14/2016 4:14:08 PM)