สำนักงาน กสทช. เผยผู้ประกอบการโทรคมนาคมมีหนังสือขอหารือแนวทางการหยุดให้บริการ 2G

     นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมได้มีหนังสือขอหารือสำนักงาน กสทช. เรื่องที่จะหยุดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 2G เนื่องจากขณะนี้ผู้ใช้บริการระบบดังกล่าวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวนผู้ใช้งานคงเหลือประมาณ 7 – 8 แสนเลขหมาย จากจำนวนผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมด 113 ล้านเลขหมายที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ประกอบกับแนวโน้มของผู้ใช้บริการและอุตสาหกรรมโทรคมนาคมหันมาใช้งานด้านข้อมูล หรือดาต้าเพิ่มมากขึ้น อันเป็นการใช้งานในระบบ 3G หรือ 4G เป็นส่วนใหญ่  
     สำนักงาน กสทช. มองว่าการยุติการให้บริการระบบ 2G ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 2G แม้ว่าในหลายประเทศ อาทิ ประเทศออสเตรเลีย และสิงคโปร์ องค์กรกำกับดูแลเริ่มที่จะมีการวางแผนยุติการให้บริการในระบบ 2G แล้ว แต่การหยุดให้บริการ 2G ในประเทศไทยต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบเพราะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตและนำเข้าอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 2G ข้อสำคัญมีผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการ
อย่างไรก็ตามในเบื้องต้น สำนักงาน กสทช. จะได้เชิญผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้งหมดที่ทำหนังสือหารือมายังสำนักงานฯ เข้ามาประชุมหารือเพื่อวางกรอบการทำงาน ว่า จะส่งผลกระทบกับประชาชนอย่างไรบ้าง และจะมีการศึกษาข้อมูลการยุติการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 2G ในต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น หรือประเทศอื่นๆ โดยนำมาเป็นแนวทางการดำเนินงานสำหรับประเทศไทย เพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนที่มีการใช้งานอยู่
     อนึ่ง การยุติการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 2G นอกจะส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 2G ที่ใช้บริการอยู่ในปัจจุบันแล้ว ยังส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่นำเข้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 2G ที่ยังมีการอนุญาตให้นำเข้าอยู่ โดยจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ออกไปทั้งสองส่วน ในส่วนของประชาชน และผู้ประกอบการนำเข้าอุปกรณ์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2 G ให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินการยุติการให้บริการดังกล่าว  
     “สำนักงาน กสทช. ขอยืนยันว่า จะพิจารณาแนวทางการดำเนินการการยุติการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 2G ด้วยความรอบคอบ และคำนึงถึงการคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้บริการให้มากที่สุด        หากจะต้องดำเนินการในส่วนนี้ ก็จะมีแผนประชาสัมพันธ์ที่จะแจ้งข้อมูลต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง” นายฐากร กล่าว
 
-------------

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (1/24/2017 4:08:30 PM)