สำนักงาน กสทช. เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข่าว ผู้ให้บริการมือถือมัดมือลูกค้า โอนย้ายอัตโนมัติ

       นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองเลขาธิการ กสทช.) ภารกิจโทรคมนาคม กล่าวว่า ตามที่มีข่าวผ่านสื่อมวลชนว่า ขณะนี้เกิดปัญหาซิบดับ ไม่สามารถใช้บริการได้ตามปกติ หลังจากถูกโอนย้ายให้ไปใช้บริการในเครือข่าย ทรูมูฟ เอช โดยการโอนย้ายดังกล่าวผู้ใช้บริการไม่ได้เกิดจากความต้องการของผู้ใช้บริการ แต่เกิดจากการดำเนินการโดยอัตโนมัติของทรู นั้น

            นายก่อกิจ กล่าวว่า จากกรณีข่าวดังกล่าว ประเด็นแรก เราต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อนในเรื่องความหมายของคำว่า ซิมดับ ว่าหมายถึง การไม่สามารถใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เนื่องจากการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน และการที่ กสทช. คุ้มครองผู้ใช้บริการไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการสิ้นสุดสัญสัญญาสัมปทานดังกล่าว ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 คือการคุ้มครองให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบที่เข้าข่ายหมดสัญญาสัมปทานสามารถโทรศัพท์ติดต่อสื่อสารกันได้ตามปกติ

            สำหรับประเด็นเรื่อง ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ หลังจากถูกโอนย้ายให้ไปใช้บริการในเครือข่าย ทรูมูฟ เอช และการโอนย้ายดังกล่าวผู้ใช้บริการไม่ได้เกิดจากความต้องการของผู้ใช้บริการ แต่เกิดจากการดำเนินการโดยอัตโนมัติของทรู นั้น ประเด็นนี้ สำนักงานฯ จะรีบดำเนินการตรวจสอบเป็นการเร่งด่วน พร้อมเรียกผู้แทนบริษัท ทรูมูฟ จำกัด เข้ามาให้ข้อเท็จจริงในเวลา 14.00 น. วันนี้ (วันที่ 11 กันยายน 2556) หากพบว่า ข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่เป็นข่าว ถือว่าบริษัทดังกล่าว ดำเนินการขัดต่อประกาศ กทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 และประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำนักงานฯ จะดำเนินการลงโทษบริษัทผู้ให้บริการต่อไป ทั้งนี้ จะแจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

            รองเลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ผู้ใช้บริการท่านใดที่ประสบปัญหาในการใช้บริการตามที่เป็นข่าวข้างต้น หรือประสบปัญหาอื่นๆ จากการใช้บริการโทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ สำนักงาน กสทช. อยากขอให้ท่านร้องเรียนมาที่สำนักงานโดยตรงผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานฯ อันได้แก่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 1200 หรือ sms 1200 หรือ หรือโทรสาร 0-2271-3516 และที่อีเมล์ 1200@nbtc.go.th หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. www.nbtc.go.th เพื่อให้สำนักงาน กสทช. สามารถช่วยเหลือ และแก้ปัญหาให้ท่านได้เต็มที่ ตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สร้างโดย  - 2fellows  admin (18/3/2559 15:48:22)