สำนักงาน กสทช. ไทยพีบีเอส ช่อง 5 ช่อง 11 และช่อง 9 ผนึกกำลังเดินหน้าสู่ยุคดิจิตอลทีวี เตรียมยุติการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกภายในปี 2561

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า มติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 19/2558 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ได้เห็นชอบแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกของ 4 สถานี ได้แก่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) กองทัพบก (สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ช่อง 5) กรมประชาสัมพันธ์ (สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ช่อง 11)
และ บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) (สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน์ ช่อง 9) ตามที่ทั้ง 4 สถานีได้เสนอมายังสำนักงาน กสทช. ซึ่งจะทำให้ทั้ง 4 สถานีนี้ทยอยยุติการออกอากาศในระบบแอนะล็อกภายในปี 2561
     เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ไทยพีบีเอส จะเป็นสถานีแรกที่จะเริ่มทยอยยุติออกอากาศในระบบแอนะล็อกภายในปี 2558 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เชียงใหม่(ไชยปราการ) และสุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย) จากนั้นปี 2559 จะยุติในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด สกลนคร ระยอง ตรัง บึงกาฬ อุดรธานี น่าน ตราด แพร่ ระนอง สตูล เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา ชลบุรี สระบุรี นครราชสีมา(ชุมพวง) ขอนแก่น(ชุมแพ) นครศรีธรรมราช(ทุ่งสง) ลำปาง(เถิน) พังงา(ตะกั่วป่า) แม่ฮ่องสอน(แม่สะเรียง) และเชียงราย(เวียงป่าเป้า และเชียงของ) ก่อนทยอยยุติในปี 2560 เพิ่มในพื้นที่จังหวัดสงขลา สระแก้ว นครสวรรค์ มุกดาหาร นครราชสีมา สุรินทร์ นครศรีธรรมราช ชุมพร แม่ฮ่องสอน ตาก เลย สุโขทัย เพชรบูรณ์ ลำปาง กาญจนบุรี ชัยภูมิ สุราษฎร์ธานี ยะลา ขอนแก่น สิงห์บุรี และภูเก็ต และปี 2561 ในกรุงเทพมหานคร เชียงราย และเชียงใหม่
     สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ช่อง 5 จะเริ่มยุติออกอากาศในระบบแอนะล็อกในปี 2560 ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เลย ชัยภูมิ และอุบลราชธานี(เมืองอุบลราชธานี) ก่อนทยอยยุติในปี 2561 ในกรุงเทพมหานคร นครศรีธรรมราช เพชรบูรณ์ ตราด ระนอง ภูเก็ต แพร่ ประจวบคีรีขันธ์ หนองคาย ลำปาง สุราษฎร์ธานี ตาก นราธิวาส ระยอง สกลนคร น่าน เชียงใหม่ บุรีรัมย์ สตูล ชุมพร นครสวรรค์ ตรัง สงขลา สระแก้ว นครราชสีมา มุกดาหาร อุบลราชธานี ขอนแก่น พิษณุโลก เชียงราย ชลบุรี พะเยา แม่ฮ่องสอน และยะลา
     ส่วนสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ช่อง 11 จะดำเนินการยุติการให้บริการโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกทั้งประเทศ ภายในปี 2560 และสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน์ ช่อง 9 ดำเนินการยุติการให้บริการโทรทัศน์ในระบบ
แอนะล็อกทั้งประเทศ ภายในปี 2561 ถือเป็นสองสถานีที่ยุติการออกอากาศในระบบแอนะล็อกพร้อมกันทั้งประเทศไม่ทยอยปิดตามพื้นที่
ทั้งนี้ก่อนการดำเนินการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกของทั้ง 4 ราย จะพิจารณาถึงความพร้อมของประชาชนในการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และความพร้อมในการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในพื้นที่ที่ทำการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก เพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนจากการดำเนินการดังกล่าวด้วย
สำหรับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 นั้น มีสิทธิในการประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก ตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสัญญาต่างตอบแทนในปี 2563 และ ปี 2566 ตามลำดับ ซึ่งหากทั้งสองสถานีพิจารณายุติการให้บริการโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกทั้งหมด ภายในปี 2561 ก็จะเป็นการสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถก้าวเข้าสู่ยุคโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลโดยสมบูรณ์ภายในปี 2561      ทั้งนี้รายละเอียดในการทำแผนยุติแอนะล็อก สำนักงาน กสทช. กำลังเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่อรับทราบ และจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วถึงพร้อมกันทั่วประเทศ


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/8/2016 3:29:37 PM)