เริ่มมาตรการเยียวยาผู้ใช้โทรศัพท์มือถือคลื่น 900 MHz ของ AIS วันแรก มั่นใจใช้ได้ต่อเนื่อง ซิมไม่ดับ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ตามกฎหมายสัญญาสัมปทานคลื่น 900 MHz ระหว่าง TOT และ AIS ได้สิ้นสุดลงแล้ว คลื่นความถี่ต้องคืนกลับมาเป็นของสาธารณะ  ซึ่ง กสทช. โดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) จะนำไปจัดสรรใหม่ด้วยวิธีการประมูลเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน วันนี้ (1 ต.ค. 2558) เป็นวันแรกของมาตรการเยียวยาคุ้มครองผู้บริโภคจะรองรับการสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณีคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ซึ่งประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือคลื่น 900 MHz ของ AIS จะยังคงใช้งานต่อไปได้อย่างต่อเนื่องจนกว่าการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz จะแล้วเสร็จและได้ผู้ให้บริการรายใหม่ ในขณะที่ยังอยู่ในช่วงระยะเวลาเยียวยา AIS และ TOT ยังคงต้องให้บริการตามปกติด้วยคุณภาพและมาตรฐานตามเดิม ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าซิมจะไม่ดับ สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือคลื่น 900 MHz ของ AIS ที่มีความต้องการจะย้ายไปใช้บริการค่ายใหม่สามารถย้ายไปใช้บริการกับค่ายใหม่โดยใช้เบอร์เดิมได้ตามต้องการ

    ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาคุ้มครอง เงินรายได้ที่เกิดจากการให้บริการที่จะต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละของส่วนแบ่งรายได้ที่ผู้ให้บริการเคยนำส่งภายใต้สัญญาสัมปทาน          ณ วันสุดท้ายก่อนสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน

    “ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ 900 MHz ของ AIS เครือข่าย 2G ยังคงสามารถใช้บริการได้เหมือนเดิม ซึ่งหากอนาคตการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz เสร็จสิ้น ผู้ใช้บริการก็มีสิทธิเลือกได้ว่าจะเปลี่ยนไปใช้ 3G 4G หรือยังคงใช้ 2G เช่นเดิม กรณีที่จะใช้ระบบ 2G หากผู้ให้บริการรายใหม่ไม่ได้ให้บริการในระบบดังกล่าว ผู้ใช้บริการก็สามารถย้ายค่ายโทรศัพท์มือถือไปยังผู้ให้บริการอื่นที่ให้บริการระบบ 2G ได้”  นายฐากร กล่าว        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/8/2016 11:21:36 AM)