เลขาธิการ กสทช. นำสื่อมวลชนร่วมสังเกตการณ์การลงทะเบียนซิมเติมเงินโดยใช้ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่

กสทช. จัดแถลงข่าวและตรวจเยี่ยมจุดบริการรับลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ เติมเงิน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง และเพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก ณ สำนักทะเบียนอำเภอ และท้องถิ่น โดยมี นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช., นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เข้าร่วมการแถลงข่าว และดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวต้อนรับ

    นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ขณะนี้ยอดของการลงทะเบียนซิมมือถือแบบเติมมียอดรวมกว่า 50 ล้านเลขหมายแล้ว และสำนักงาน กสทช. เดินหน้าเต็มที่เพื่อให้สามารถลงทะเบียนได้ครบทั้ง 90 ล้านเลขหมายภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 การเดินทางมาร่วมสังเกตการณ์ลงทะเบียนซิมมือถือแบบเติมเงินโดยใช้ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ (19 มิถุนายน 2558) เพื่อเป็นการสำรวจ รับฟังความเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการ รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนซิม      เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบว่าขณะนี้ประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือแบบเติมสามารถเดินทางมาลงทะเบียนซิมเติมเงินได้ ณ หน่วยงานราชการ อาทิ ที่ว่าการอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการให้บริการงานทะเบียนกว่า 2,400 จุดทั่วประเทศได้แล้ว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งการลงทะเบียนซิมมือถือแบบเติมเงินนี้จะเป็นการลงทะเบียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์มาอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน

     ด้าน นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เชียงใหม่เป็นจังหวัดหนึ่งที่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการให้ประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินต้องลงทะเบียนซิมเติมเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558  เราพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ทั้งด้านกำลังเจ้าหน้าที่ และสถานที่ในการเป็นจุดให้บริการลงทะเบียนซิมมือถือแบบเติมเงิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้สามารถเดินทางมาติดต่อขอลงทะเบียนได้

     ด้าน นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม กล่าวเสริมว่าการลงทะเบียนซิมมือถือระบบเติมเงินเพื่อจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงิน ในคราวนี้จะเป็นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรของกรมการปกครองเพื่อนำมาตรวจสอบฐานข้อมูลการลงทะเบียนในอดีตที่ข้อมูลอาจไม่มีความชัดเจนหรือครบถ้วน เพื่อให้การจัดเก็บชื่อผู้ใช้บริการมีความสมบูรณ์ต่อไป เป็นระบบที่มีการให้บริการลงทะเบียนด้วยระบบ 2 แชะแบบคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถให้บริการด้วยความเร็ว และประชาชนได้รับความสะดวกอย่างเต็มที่

     ด้าน นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า ในส่วนของเทศบาลเมืองแม่เหียะ ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ 10 หมู่บ้าน ให้บริการประชากรกว่า 11,000 ครัวเรือน จำนวนประชากรกว่า 1,800 คน ขณะนี้เทศบาลพร้อมให้บริการรับลงทะเบียนซิมมือถือแบบเติมเงินให้กับประชาชนแล้ว โดยเปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ จันทร์ถึงศุกร์ 8.30-16.30 น. การมาเปิดจุดให้บริการในพื้นที่ทำให้ชาวบ้านได้รับความสะดวก ไม่ต้องเดินทางไปไกล

     “การลงทะเบียนซิมมือถือระบบเติมเงิน นอกจากจะเป็นการยืนยันความเป็นเจ้าของซิม เจ้าของเลขหมาย และรักษาสิทธิ กรณีเลิกใช้เลขหมายดังกล่าวก็สามารถขอรับเงินค่าโทรที่ยังมีอยู่ในระบบคืนได้ และยังเป็นการป้องกันปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทำให้คนร้ายไม่สามารถนำซิมดังกล่าวไปใช้ในการโทรศัพท์หลอกลวงประชาชนทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือใช้ซิมดังกล่าวไปใช้ในการกระทำการอันเป็นความผิดต่อกฎหมายได้ การลงทะเบียนซิมมือถือแบบเติมเงิน ทำได้ง่าย สะดวก เพียงแค่ใช้บัตรประชาชน และโทรศัพท์มือถือที่มีซิมที่จะลงทะเบียน ไปลงทะเบียน ณ จุดให้บริการที่มีเครื่องหมาย 2 แชะแวะลงทะเบียนซิมกว่า 5,000 แห่งทั่วประเทศ หรือที่หน่วยราชการที่ให้บริการงานทะเบียนกว่า 2,400 จุดทั่วประเทศ ” นายฐากร กล่าว

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/8/2016 4:45:49 PM)