เลขาธิการ กสทช. ยืนยันแจกคูปองไม่ล่าช้า

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. ยืนยันการแจกคูปองเพื่อสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลไม่ล่าช้า มั่นใจเช็คฐานข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครองล่าสุด ณ วันนี้ (8 กันยายน 2557) ประเทศไทยมีจำนวนครัวเรือนอยู่ 23.8 ล้านครัวเรือน จำแนกเป็น ครัวเรือนมีบ้านและมีเจ้าบ้านอยู่ 14.1 ล้านครัวเรือน ครัวเรือนที่ไม่มีเจ้าบ้านและไม่มีผู้อยู่อาศัย 7.3 ล้านครัวเรือน ครัวเรือนที่มีบ้านและมีแต่ผู้อยู่อาศัย (ไม่มีเจ้าบ้าน) 2.4 ล้านครัวเรือน ซึ่งโดยหลักการ กสทช. จะแจกคูปองตามฐานข้อมูลทะเบียน ณ เดือนมีนาคม 2557 จำนวน 22.9 ล้านครัวเรือน ให้กับครัวเรือนที่มีเจ้าบ้าน ดังนั้น จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์ที่แสดงเจ้าบ้านของกรมการปกครอง จะมีการแจกคูปองไม่เกิน 14.1 ล้านครัวเรือน สำหรับการแจกคูปองโดยไปรษณีย์ โดยจะทำการแจกตามการขยายโครงข่าย เริ่มจาก 4 จังหวัดที่เป็นที่ตั้งสถานีโครงข่ายหลักอันได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ สงขลา และนครราชสีมา รวมถึง 23 จังหวัดในพื้นที่ครอบคลุมของ 4 โครงข่าย และในเดือนพฤศจิกายน 2557 นี้ จะแจกให้ครบทั้ง 45 จังหวัด รวมภายในปีนี้ กสทช. จะแจกคูปองให้กับประชาชนตามครัวเรือนที่มีเจ้าบ้านไม่เกิน 8 ล้านครัวเรือน

    เลขาธิการ กสทช. ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ในส่วนของกระบวนการในการนำคูปองไปใช้ ณ จุดแลกเปลี่ยน เริ่มจาก 1.นำคูปองไปยังสถานที่ที่บริษัทที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลกับสำนักงาน กสทช. แจ้ง โดยกรณีที่เจ้าบ้านไปเอง ให้นำคูปองพร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงว่าเป็นเจ้าบ้าน ไปแสดงกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทแจ้งความประสงค์ที่จะนำคูปองมาแลกเซ็ตท็อปบ็อกซ์ หรือเป็นส่วนลดซื้อเซ็ตท็อปบ็อกซ์ หรือเป็นส่วนลดซื้อโทรทัศน์ระบบดิจิตอล สำหรับกรณีเจ้าบ้านไม่สามารถไปดำเนินการเองได้ นอกจากเอกสารข้างต้น ให้นำหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจไปแสดงด้วย  2.หลังจากบริษัทที่ร่วมโครงการฯ ตรวจสอบหลักฐานแล้ว ประชาชนก็สามารถเลือกแลกกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ หรือแลกซื้อโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ตามใจชอบ เมื่อได้กล่องเซ็ตท็อป บ็อกซ์ หรือโทรทัศน์ระบบดิจิตอลแล้ว บริษัทฯ จะทำการฉีกสติกเกอร์โครงการฯ โดยครึ่งบนจะแปะลงบนผลิตภัณฑ์ที่ประชาชนเลือก สำหรับครึ่งล่างที่เป็นบาร์โค้ดจะแปะลงบนคูปอง และบริษัทจะเก็บคูปองนั้นไว้  3.จากนั้นประชาชนสามารถรับผลิตภัณฑ์ที่เลือก ของกลับบ้านได้เลย

     ทั้งนี้ หากเจ้าของบ้านท่านใดไม่ได้รับจดหมายที่มีคูปองจาก กสทช. ให้แจ้งมาที่ศูนย์ Call Center สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

  • Press-Release-080957-เลขาธิการ-กสทช-ยืนยันแจกคูปองไม่ล่าช้า.doc

Create by  - 2fellows  admin (3/10/2016 4:17:41 PM)