เลขาธิการ กสทช. วอนผู้ใช้บริการมือถือที่พบปัญหาสายหลุดร้องเรียนมายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กสทช. เบอร์ 1200 เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (3 ก.ค. 2558) สำนักงาน กสทช. ได้เชิญโอเปอเรเตอร์ทั้ง 5 ค่าย ได้แก่ AIS DTAC TRUE TOT และ CAT มาร่วมประชุมเพื่อหารือแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณี สายหลุดที่เกิดขึ้นบ่อยในช่วงเวลานี้ และเรื่องแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตที่มีการโฆษณาว่า Unlimited ทั้งภายในและต่างประเทศ ที่มีปัญหาร้องเรียนเข้ามา ซึ่งปัญหาสายหลุดที่เกิดขึ้นบ่อยๆ นั้น ทางโอเปอเรเตอร์แจ้งว่าเกิดจากหลายสาเหตุ ทั้งเกิดจากตัวเครื่องโทรศัพท์ของประชาชนเอง เรื่องการขยายของเน็ตเวิร์คที่มีปัญหาไม่สามารถขยายได้ อาจเกิดจากต้นทาง หรือปลายทาง ซึ่งการที่จะวิเคราะห์ สรุปว่า ปัญหาเกิดจากอะไรกันแน่เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก ทั้งนี้ จากการประชุมหารือร่วมกันที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ว่าจะทำอย่างไรถึงจะเป็นการเยียวยาให้ประชาชนได้มากที่สุด ได้ข้อสรุปว่า 1.จะมีการตั้งทีมงานร่วมกันระหว่างสำนักงาน กสทช. กับโอเปอเรเตอร์ทั้ง 5 ค่าย ในการที่จะตรวจสอบปัญหา และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้มีคุณภาพดี 2.เรื่องที่ร้องเรียนเรื่องสายหลุดมีการร้องเรียนเข้ามาที่ กสทช. น้อยมาก ซึ่งตามความจริงเรื่องสายหลุดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประจำอยู่แล้ว จึงอยากขอให้ประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่พบปัญหาสายหลุดขณะใช้บริการช่วยร้องเรียนเข้ามายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงาน กสทช. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1200 (ฟรี) พร้อมแจ้งค่ายมือถือที่ใช้ วัน เวลา และสถานที่ที่พบปัญหาสายหลุดเข้ามาด้วย เราจะได้ทราบว่าประชาชนพบปัญหาจริงๆ เท่าไหร่ โดยสำนักงาน กสทช. จะรวบรวมเรื่องร้องเรียนเหล่านี้ประกาศต่อสาธารณะชนให้ทราบโดยทั่วกันทุก 15 วัน พร้อมแจ้งข้อมูลเหล่านี้ไปยังโอเปอเรเตอร์แต่ละค่ายเลยว่าแต่ละค่ายมีประชาชนร้องเรียนเข้ามามากน้อยแค่ไหน เพื่อให้โอเปอเรเตอร์ได้ทราบปัญหาว่าขณะนี้จะต้องดำเนินการปรับปรุงแล้ว โดยการทำเช่นนี้จะเป็นแรงผลักดันให้โอเปอเรเตอร์เร่งแก้ไขปัญหา กดดัน ให้เข้ามาทำงานร่วมกันกับสำนักงาน กสทช. เพื่อแก้ไขปัญหา ให้ซึ่งการดำเนินการในลักษณะนี้จะดำเนินการสัก 3 เดือน

     นายฐากร กล่าวว่า สำหรับกรณีที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามาเรื่องแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตที่มีการโฆษณาว่า Unlimited นั้น โอเปอเรเตอร์ทุกค่ายยืนยันว่าขณะนี้ ทุกค่ายไม่ได้ใช้คำนั้นแล้ว แต่จะใช้คำว่า ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง หลังจากที่แพ็คเกจที่ซื้อไว้หมดแทน ซึ่งอยากย้ำกับประชาชนว่าคำว่า ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่การใช้งานแบบ Unlimited แต่เป็นการใช้งานได้อย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วขั้นต่ำที่กำหนด หลังจากที่ปริมาณตามแพ็คเกจที่ซื้อไว้หมด ในกรณีของการใช้งานในต่างประเทศที่มีผู้ร้องเรียนว่ายังมีการใช้คำว่า Unlimited สำนักงาน กสทช. ก็ได้แจ้งให้โอเปอเรเตอร์นำว่า Unlimited ออกไปจากโฆษณาด้วย เพื่อไม่ให้ประชาชนสับสน และให้โอเปอเรเตอร์ SMS แจ้งข้อมูลแพ็คเกจการใช้งานอินเตอร์เน็ตไปยังผู้ใช้บริการให้ทราบด้วย

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/8/2016 4:10:55 PM)