เลขาธิการ กสทช. ออกคำสั่งกำชับผู้ให้บริการโครงข่ายช่องทีวีดาวเทียมจัดเรียงลำดับช่องดิจิตอลทีวีไว้ตั้งแต่ช่อง 11 เป็นต้นไปตามที่ กสทช. กำหนด ฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมาย

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือสั่งกำชับไปยังผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ประเภทให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ให้บริการแก่ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ (โทรทัศน์ระบบดาวเทียม) ให้ดำเนินการจัดเรียงลำดับช่องบริการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (ดิจิตอลทีวี) ให้เป็นไปตามข้อ 5 และข้อ 6 ของประกาศ กศทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป คือ ให้จัดเรียงลำดับช่องบริการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (ดิจิตอลทีวี) ไว้ตั้งแต่ลำดับที่ 11 เป็นต้นไป หากฝ่าฝืนสำนักงานฯ จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

    ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ กสทช. ได้ออกประกาศกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ให้บริการแก่ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ มีหน้าที่ในการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป และจัดลำดับช่องบริการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป และประกาศ กศทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. 2556

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/14/2016 11:21:50 AM)