เลขาธิการ กสทช. เตรียมเสนอให้นำราคาประมูลคลื่นในปี 58 เป็นบรรทัดฐานราคาประมูลคลื่นย่านเดียวกันในครั้งต่อๆ ไป

     นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ขณะนี้ตนได้เตรียมเสนอให้นำราคาการประมูลคลื่นความถี่ในปี 2558 ไปเป็นบรรทัดฐานราคาในการประมูลคลื่นความถี่ในครั้งต่อๆ ไป โดยผลการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ที่ผ่านไป และผลการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 15 ธ.ค. 2558 ราคาสุดท้ายของการประมูลจะถูกนำไปเป็นบรรทัดฐานในการกำหนดราคาคลื่นในย่านเดียวกันที่จะนำไปประมูลในครั้งต่อๆ ไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ และเพื่อให้ต้นทุนของผู้ประกอบการในคลื่นความถี่ย่านเดียวกันไม่มีความแตกต่างกันจนได้เปรียบเสียเปรียบกัน

    “การเสนอเรื่องนี้เพื่อเป็นบรรทัดฐาน แม้ว่าเลขาธิการ หรือ กสทช. จะเปลี่ยนไป เลขาธิการ หรือ กสทช. ชุดต่อไปก็จะได้ดำเนินการประมูลโดยใช้แนวทางนี้ ใช้ราคาสุดท้ายของการประมูลคลื่นความถี่ในปี 2558 ไปเป็นบรรทัดฐานราคาในการประมูลคลื่นความถี่ย่านเดียวกันในครั้งต่อๆ ไป” นายฐากร กล่าว

Create by  - 2fellows  admin (1/30/2016 1:00:22 PM)