เลขาธิการ กสทช. เผยขณะนี้โอเปอเรเตอร์แก้ไขปัญหา SMS VIRUS ได้แล้ว ผู้ใช้มือถือที่ได้รับความเสียหายจากกรณีนี้ โอเปอเรเตอร์ยกเว้นค่าใช้บริการในส่วนนี้ให้ และสามารถดาวน์โหลด Application ชื่อ AIS Malware Remover มาตรวจสอบและกำจัดมัลแวร์ได้

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (26 ส.ค. 57) สำนักงาน กสทช. ได้เชิญผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายมาประชุมเพื่อหารือถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากกรณีที่มีการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ว่าหากได้รับ SMS จากบุคคลที่รู้จักที่มีชื่ออยู่ในสมุดโทรศัพท์ และไม่อยู่ในเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดย SMS ดังกล่าวมีลักษณะเป็นข้อความที่มีลิงค์ที่เชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ตได้ เมื่อคลิกเข้าไป APP นี้จะติดตั้ง และทำหน้าที่ดึงรายชื่อจากโทรศัพท์ของท่านเพื่อจัดส่ง SMS ออกไปต่อเนื่องตลอดเวลา  ทำให้มีค่าใช้จ่ายจากการใช้ SMS สูงขึ้น  ผลการประชุมได้ข้อสรุปร่วมกันดังนี้ 1.ขณะนี้ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายสามารถควบคุมสถานการณ์ดังกล่าวได้แล้ว  2.ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ผู้ให้บริการโทรศัพท์ทุกค่ายได้ทำการยกเว้นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้กับผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจาก กรณี SMS VIRUS ทั้งผู้ใช้บริการในระบบพรีเพด หรือระบบเติมเงิน และระบบโพสต์เพด หรือรายเดือน  3.แนวทางในการป้องกันปัญหา เมื่อผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้รับ SMS แปลกๆ ที่มีลิงค์เชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ต ไม่ควรกด หรือคลิกลิงค์นั้น การแก้ไขปัญหา ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายได้ทำการป้องกันต้นทางคือบ็อกซ์ไม่ให้ผู้ใช้บริการสามารถโหลด APP นี้ได้ ส่วนแนวทางการป้องกันให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทำการดาวน์โหลด Application ชื่อ AIS Malware Remover ที่ AIS จัดทำขึ้นเพื่อป้องกัน และกำจัด Malware ที่เป็นปัญหาดังกล่าว โดย Application สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่าย
    นายฐากร ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ปัญหาจาก SMS VIRUS จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android โดยขั้นตอนการใช้ AIS Malware Remover เมื่อผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ดาวน์โหลด Application มาติดตั้งบนเครื่องแล้ว Application จะทำงานโดยการตรวจสอบเมื่อมี Malware แปลกปลอมเข้ามาในเครื่องโทรศัพท์จะแจ้งเตือนให้ทราบ และให้เลือกเพื่อทำการลบ (ทำลาย) Malware ได้ทันที   จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดาวน์โหลด Application ไปใช้งานที่ได้     Google Play  สำหรับระบบ IOS จะไม่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวเพราะระบบมีการป้องกันไว้แล้ว
    “สำนักงาน กสทช. ขอเตือนประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนทุกท่าน โดยเฉพาะผู้ใช้บริการระบบระบบปฏิบัติการ Android ถ้าได้รับ SMS SMS แปลกๆ ที่มีลิงค์เชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ต ไม่ควรกด หรือคลิกลิงค์นั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้น ”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/10/2016 4:47:50 PM)