เลขาธิการ กสทช. เผย คสช. เห็นชอบให้สำนักงาน กสทช. แจกคูปองเซ็ตท็อปบ็อกซ์มูลค่า 690 บาท แก่ประชาชนจำนวน 22.9 ล้านครัวเรือนแล้ว

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. รับหนังสือแจ้งจากคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ว่า หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นชอบให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลต่อไปได้ เนื่องจากได้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และทบทวนโครงการให้มีความเหมาะสมแล้ว เพื่อให้สามารถแจกจ่ายคูปองให้กับประชาชนได้ตามแผนงานที่กำหนด โดยมีค่าใช้จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 16,165.265 ล้านบาท ดังนี้  1.ค่าคูปอง 22.9 ล้านฉบับๆ ละ 690 บาท เป็นเงิน 15,801 ล้านบาท  2.ค่าพิมพ์คูปอง ฉบับละ 2.85 บาท เป็นเงิน 65.265 ล้านบาท  3.ค่าสติ๊กเกอร์คู่คูปอง ฉบับ 1.50 บาท เป็นเงิน 34.350 ล้านบาท ซึ่งจะได้รับคืนจากบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ  4.ค่าสติ๊กเกอร์เครื่องหมายแสดงความสอดคล้องมาตรฐาน ฉบับละ 1.50 บาท เป็นเงิน 34.350 ล้านบาท ซึ่งจะได้รับคืนจากบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ  5.ค่าจัดส่งคูปองโดยไปรษณีย์ไทย ฉบับละ 10 บาท เป็นเงิน 229 ล้านบาท  6.ค่าธรรมเนียมธนาคาร ฉบับละ 0.55 บาท เป็นเงิน 12.595 ล้านบาท โดยบริษัทที่เข้าร่วมโครงการจะเป็นผู้ชำระ  7.ค่าระบบบริหารจัดการโครงการ จำนวน 50 ล้านบาท  8.ค่าดำเนินการตรวจสอบ จำนวน 20 ล้านบาท

    โดยในการดำเนินการดังกล่าว คสช. ขอให้สำนักงาน กสทช. กำกับการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายนอก

    นายฐากร ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า กระบวนการหลังจากนี้ สำนักงาน กสทช. จะทำการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลการดำเนินการตามโครงการ ได้แก่ 1.คณะกรรมการคัดเลือกบริษัทผู้เข้าร่วมโครงการฯ     2.คณะกรรมการพิมพ์คูปอง  3.คณะกรรมการแจกคูปอง  และ 4.คณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินโครงการฯ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะเชิญ หน่วยงานต่างๆ รวมถึง NGO เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ สำหรับการประกาศรายชื่อบริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯ คาดว่าคณะกรรมการคัดเลือกบริษัทผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะคัดเลือกบริษัทผู้เข้าร่วมโครงการฯ และจะประกาศรายชื่อบริษัทที่เข้าร่วมในวันที่ 15 ก.ย. 2557 และจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมเพิ่มเติมทุก 15 วัน ในส่วนของการแจกคูปอง จะเริ่มจัดส่งคูปองให้ประชาชนผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ในวันที่ 15 ต.ค. 2557 โดยประชาชนที่จะได้รับการแจกจ่ายคูปองจะต้องมีบ้านพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ให้บริการที่โครงข่ายในแต่ละจังหวัดครอบคลุมอยู่ด้วย ดังนี้ 1.สถานีหลักกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม นครนายก ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ปราจีนบุรี เพชรบุรี และสระบุรี (บางพื้นที่)  2.สถานีหลักนครราชสีมา ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  3.สถานีหลักเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่ และลำพูน  4.สถานีหลักสงขลา ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง ปัตตานี  5.สถานีหลักอุบลราชธานี ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ  6.สถานีหลักสุราษฎร์ธานี ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  7.สถานีหลักระยอง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด ระยอง จันทบุรี และชลบุรี  8.สถานีหลักสิงห์บุรี ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี ชัยนาท สระบุรี และสุพรรณบุรี  9.สถานีหลักสุโขทัย ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร และพิจิตร  10.สถานีหลักขอนแก่น ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์  11.สถานีหลักอุดรธานี  ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด อุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลำภู

    ทั้งนี้ ประชาชนสามารถนำคูปองไปแลกกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. 2557 โดยในปีแรกจะแจกให้แล้วเสร็จทั้ง 11.45 ล้านครัวเรือน ภายในไม่เกินเดือน ธ.ค. 2557

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/10/2016 4:20:42 PM)