เลขาธิการ กสทช. เผย ซีอีโอ ไชน่า โมบาย ยกทีมเข้าเยี่ยมคารวะและหารือ กสทช. ประเด็นภาพรวมเศรษฐกิจด้านโทรคมนาคมของประเทศไทย

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (10 กันยายน 2557) Mr. Li Yue Chief Executive Officer (CEO) ของบริษัท ไชน่า โมบาย พร้อมด้วยMr. Li Zhengmao Vice President Mrs. Zhao Fang General Manager (Investment Department) Mr. Gao Nianshu General Manager (Marketing Department) Mr. Lin Zhenhui General Manager (China Mobile International) Mr. Dai Zhong General Manager (Enterprise Company) และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือ พล.อ.อ. ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. พ.อ. ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช. และประธาน กคท. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.และรองเลขาธิการ กสทช. สายงานโทรคมนาคม รองเลขาธิการ กสทช.สายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค ภายหลังจากที่ได้เป็นพาร์ตเนอร์กับบริษัท ทรู คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยในการหารือได้มีการนำเสนอข้อมูลภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ต และบรอดแบนด์ ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นที่สนใจของบริษัทฯ เนื่องด้วยเหตุผลที่ว่ามีปัจจัยพื้นฐานที่เหมาะสมอย่างมากต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ประเทศไทยมีสัดส่วนจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อจำนวนประชากร100 คน คิดเป็น 140 เลขหมาย ในไตรมาส 2 ของปี 2557นอกจากนั้น ยังมีสัดส่วนจำนวนผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตเท่ากับร้อยละ 39ของจำนวนประชากร หรือจำนวนประมาณ 26 ล้านคนในปี 2556ซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับหลายประเทศ รวมทั้งมีแนวโน้มการลงทุนด้านกิจการโทรคมนาคมที่ร้อนแรง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตด้านโทรคมนาคมพบว่าประเทศไทยมีอัตราสูงกว่าในประเทศจีน
    นายฐากร ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลของสำนักงาน กสทช. พบว่า เมื่อมองเศรษฐกิจโดยรวมที่เกิดจาก2 ภาคส่วน คือ โทรคมนาคมและกระจายเสียงและโทรทัศน์ คิดเป็นมูลค่าประมาณ ร้อยละ 3ของ GDPของประเทศไทย โดยในภาคโทรคมนาคม กสทช.คาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าตลาดรวมทั้งหมดประมาณ 9.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น ร้อยละ 2.5 ของ GDP ของประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยมีเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เปิดใช้บริการจำนวน110 ล้านเลขหมาย จำแนกเป็นเลขหมายที่อยู่ในระบบ 3G 65ล้านเลขหมาย มีการขยายตัวของตลาด smart phone ประมาณ ร้อยละ30 ในปี 2557 ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน์ จากข้อมูลพบว่า มีการเจริญเติบโตประมาณร้อยละ 1 ของ GDP ของประเทศ คิดเป็นมูลค่า1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ และหากมีจัดการประมูลคลื่น 1800 MHz เพื่อรองรับการให้บริการ4G และคลื่น 900 MHz สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในปี 2558-2559 กสทช. คาดการณ์ว่ามูลค่าของตลาดโทรคมนาคมจะโตขึ้น 16.6 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในอีก2 ปีข้างหน้า คิดเป็นร้อยละ 4 ของ GDP ของประเทศไทย และเมื่อรวมกับมูลค่าที่เกิดจากการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน์ด้วยแล้ว มูลค่ารวมทั้งหมดจะอยู่ที่ร้อยละ 5 ของ GDP ของประเทศไทยโดยประมาณ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/10/2016 4:10:04 PM)