เลขาธิการ กสทช. แจง กสท แจ้งขอปรับปรุงคลื่น 1800 MHz ส่วนที่ 2 ของดีแทค

    นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยถึงการหารือร่วมกันเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2558 ระหว่างนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) กสทช. และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ว่า สำนักงาน กสทช. ได้ชี้แจงการใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ที่มีอยู่จำนวน 75MHz ตามเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่ 3 ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ว่าคลื่นความถี่ส่วนแรก กสท ให้สัญญาสัมปทานกับบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 27 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 2534-15 ก.ย. 2561 โดยอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 จำนวน 25.3 MHz และช่วงที่ 2 จำนวน 24.5 MHz ซึ่งปัจจุบันคลื่นความถี่ในช่วงที่ 2 ยังไม่ได้ใช้งาน แต่ส่วนนี้ได้ให้สำนักงาน กสทช. นำมาประมูล 5 MHz จึงเหลือ 20 MHz

    คลื่นความถี่ส่วนที่สอง กสท ให้สัญญาสัมปทานการใช้คลื่นความถี่กับบริษัท ทีเอ ออเรนจ์ จำกัด ซึ่งปัจจุบันคือบริษัท ทรูมูฟ จำกัด จำนวนความถี่ 12.6 MHz และคลื่นความถี่ส่วนที่สาม กสท ให้สัญญาสัมปทานการใช้คลื่นความถี่กับบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด จำนวนความถี่ 12.6 MHz ซึ่งทั้งสองส่วนสิ้นสุดสัญญาสัมปทานเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2556 ทั้งนี้ตามเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่ 3 ของ กสท ได้ระบุว่าสิทธิการใช้งานคลื่นความถี่ในการประกอบกิจการทั้งสามส่วนนั้นจะสิ้นสุดลงพร้อมอายุสัมปทาน

    เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ในที่ประชุมดังกล่าว กสท ได้แสดงความจำนงจะทำหนังสือขอปรับปรุงการใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ในช่วงที่ 2 จำนวน 20 MHz ซึ่งยังไม่มีการใช้งาน เข้ามายังสำนักงาน กสทช. ในวันนี้ (6 พ.ย. 2558) เพื่อให้ กทค. พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงการใช้งานคลื่นความถี่ โดยนำไปให้บริการ 4G LTE ซึ่งในการหารือ กสท จะขอใช้คลื่นความถี่ในช่วงนี้ไปจนถึงปี 2568 ตามที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จากกรมไปรษณีย์โทรเลขก่อนจะโอนมายัง กทช. และมาถึง กสทช. ในปัจจุบัน

    อย่างไรก็ตามหากหนังสือของ กสท ส่งมาถึงในวันนี้จะสามารถบรรจุเข้าที่ประชุม กทค. ในสัปดาห์หน้า เพื่อพิจารณาประเด็นใน 2 ประเด็นคือ 1. อนุญาตให้ กสท สามารถปรับปรุงการใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ในช่วงที่ 2 จำนวน 20 MHz ได้หรือไม่ และ2. หากมีการอนุญาตให้ปรับปรุงคลื่นความถี่จะอนุญาตให้ใช้ได้ถึงปี 2561 หรือปี 2568

    “เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการฟ้องร้องของ กสท ซึ่งผลการหารือในวันนี้เป็นไปในทิศทางที่ดี ที่สำนักงาน กสทช. ต้องเดินหน้าจัดประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz พราะคลื่นความถี่ไม่ได้เป็นทรัพย์สมบัติของ  กสทช. แต่เป็นของรัฐและประชาชน สำนักงาน กสทช. มีหน้าที่นำคลื่นความถี่มาจัดประมูล ซึ่งเงินที่เกิดจากการประมูลจะนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป” นายฐากร กล่าว

Create by  - 2fellows  admin (1/30/2016 2:52:16 PM)