แจกคูปองเซ็ตท็อปบ็อกซ์แน่นอน

กรรมการและเลขานุการบอร์ดกองทุน กทปส. ยืนยันว่าจะมีการแจกคูปองให้ประชาชนนำไปแลกซื้อเซ็ตท็อปบ็อกซ์แน่นอน ชี้บอร์ดกองทุนเตรียมเร่งพิจารณาอนุมัติการจัดทำฐานข้อมูลและระบบการแจกจ่าย-รับ-ขึ้นเงิน คูปอง 20 พ.ค. และพิจารณามูลค่าคูปอง 27 พ.ค. นี้
    นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) กล่าวว่า ตอนนี้ประชาชนมีความกังวล และสับสนเกี่ยวกับเรื่องการแจกคูปองเซ็ตท็อปบ็อกซ์ ตนเองในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน กทปส. ขอยืนยันว่า จะมีการแจกคูปองให้กับประชาชนเพื่อนำไปแลกซื้อเซ็ตท็อปบ็อกซ์และอุปกรณ์ที่ช่วยในการรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลแน่นอน โดยเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ก็ได้มีมติอนุมัติในหลักการโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลไปแล้ว กระบวนการทั้งหมดในขณะนี้กำลังดำเนินการไปพร้อมๆ กันกับการสร้างความชัดเจนและเป็นธรรมในการใช้งบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินการในครั้งนี้ตามที่มีหลายฝ่ายได้ให้ข้อเสนอแนะและท้วงติงกันมา ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เตรียมเร่งพิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการจัดทำวางระบบ จัดทำฐานข้อมูลและบริการเพื่อการบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบและขึ้นคูปอง ไปก่อน ระหว่างรอการพิจารณาเรื่องมูลค่าคูปอง ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 นี้ และจะพิจารณาเรื่องมูลค่าคูปองในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557
    กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน กทปส. กล่าวอีกว่า สำหรับประเด็นเรื่องการใช้คูปองว่าจะครอบคลุมกับการใช้แลกกล่องดาวเทียมได้หรือไม่ และประเด็นที่มีหลายฝ่ายเสนอให้นำโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ รวมถึงประเด็นในข้อกฎหมายอื่น จะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 นี้ และสำหรับประเด็นเรื่องการพิจารณามูลค่าคูปอง กรรมการบริหารกองทุนฯ 3 ท่าน คือ รศ.ดร. พนา ทองมีอาคม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ ผู้แทนสภาพัฒน์ และดร. พันศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ NECTEC เป็นผู้มากำหนดราคากลางของ             เซ็ตท็อปบ็อกซ์ ก็กำลังเร่งพิจารณากำหนดราคากลางของเซ็ตท็อปบ็อกซ์  ในส่วนของสำนักงาน กสทช. ก็กำลังเร่งศึกษาราคากลางของเซ็ตท็อปบ็อกซ์ เช่นกัน พร้อมกันนี้ สำนักงาน กสทช. ก็ได้มีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนให้นำเสนอราคาเซ็ตท็อปบ็อกซ์ ตามข้อกำหนดคุณสมบัติของบอร์ด กสท. ทั้งนี้เพื่อให้ได้ราคากลางของเซ็ตท็อปบ็อกซ์ เพื่อได้มูลค่าคูปองที่เหมาะสม ซึ่งการพิจารณาต้องดำเนินการภายในกรอบระยะเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อให้ทันที่จะนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน กทปส. ตามที่กำหนดไว้ได้
    “ขอยืนยันอีกครั้งว่า จะมีการแจกคูปองเพื่อนำไปแลกซื้อเซ็ตท็อปบ็อกซ์ให้กับประชาชน 22 ล้านครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 ใบ แน่นอน ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าเราดำเนินการด้วยความรอบคอบ และจะพยายามให้ทันตามกำหนดเดิมที่จะแจกคูปองในเดือนกรกฎาคม 2557 หรือหากล่าช้าไปคงไม่เกินเดือนสิงหาคม” นายฐากร กล่าว


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/14/2016 3:52:24 PM)