ไอทียูประกาศลำดับการพัฒนาด้าน ICT ของประเทศไทย ปี 57 ติดลำดับ 74 ของโลก

     รายงานจากนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า จากการที่เข้าร่วมประชุม WTTS "The ITU Telecommunication/ICT Indicators symposium" ที่เมืองฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2558
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ได้ประกาศผลรายงานตัวชี้วัดการพัฒนาด้าน ICT ของแต่ละประเทศทั่วโลก ปี 2557 ประเทศไทย ได้ขยับมาอยู่ในอันดับที่ 74 ของโลก จากลำดับที่ 81 ในปี 2556 ซึ่งเป็นผลจากการที่มีการเปิดให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ในปี 2556
    นายฐากร ยังเปิดเผยต่ออีกว่า ประเทศไทยเป็นที่น่าสนใจและเป็นกรณีศึกษาของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศอย่างมากที่มีการพัฒนาด้าน ICT อย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลา 2-3 ปี ที่ผ่านมา
    "จากการเปิดประมูลคลื่นความถี่ 4G ทั้งในย่านความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz นั้น มั่นใจว่าในปี 2558 จะทำให้ลำดับการพัฒนา ICT ของไทยเลื่อนอันดับสูงขึ้นกว่านี้อย่างแน่นอน" นายฐากร กล่าว
สำหรับการประมูลคลื่นความถี่ในย่าน 1800 MHz ที่เพิ่งประมูลเสร็จแล้ว เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2558 ที่ผ่านมา คาดว่าจะมีการเปิดให้บริการ 4G ของคลื่นในย่านดังกล่าวได้ ก่อนเดือน ม.ค. 2559 และสำหรับคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz จะมีการเปิดประมูลในวันที่ 15 ธ.ค. 2558 นี้

สร้างโดย   - admin NBTC