วันที่บันทึก : 1 มิถุนายน 2563

ชื่อเรื่อง : ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่่อง ประกวดราคาจ้างสำรวจตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า สำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค จำนวน 15 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : ประกวดราคา

ดาวน์โหลด

  • ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างสำรวจตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า-สำนักงาน-กสทช-ส่วนภูมิภาค-จำนวน-15-แห่ง.pdf

สร้างโดย  - Meta  Chanlafa (1/6/2563 11:24:50)

    Link อื่นๆ