วันที่บันทึก : 18 มีนาคม 2562

ชื่อเรื่อง : ร่าง ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณื จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : ประกวดราคา

ดาวน์โหลด

  • ร่างประกาศฯและร่างเอกสารประกวดราคาฯ-เช่าคอม-4-รายการ.pdf

    Link อื่นๆ