วันที่บันทึก : 19 มีนาคม 2562

ชื่อเรื่อง : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างผู้จัดงาน "การประชุม 25th ASEAN Telecommunication Regulators' Council (ATRC) and Related Meetings และการประชุม 2nd ASEAN Telecommunications and Information Technology Senior Officials Meetings - ASEAN Telecommunication Regulators' Council (TELSOM-ATRC Leaders' Retreat)" ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf

    Link อื่นๆ