Date of Record : Wednesday, January 15, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ในการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ (อัปคลิปพิชิตแสน ปี ๖) โดยวิธรเฉพาะเจาะจง

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศสำนักงาน-กสทช-เรื่อง-ประกาศผู้ชนะกา.pdf

Create by  - Meta  Chanlafa (1/15/2020 10:30:14 AM)

    Link อื่นๆ