Date of Record : Monday, June 22, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกแนวทางการกำกับดูแลในยุคเทคโนโลยีใหม่ โดยวิธีคัดเลือก

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะฯ-จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกฯ-โดยวิธีคัดเลือก.pdf

Create by  - Meta  Chanlafa (6/22/2020 4:03:19 PM)

    Link อื่นๆ