วันที่บันทึก : 19 มีนาคม 2562

ชื่อเรื่อง : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนราคาจ้างผลิตสื่อ Infographic เพื่อการประชาสัมพันธ์ภารกิจของ สำนักงาน กสทช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะฯ.pdf

    Link อื่นๆ