Date of Record : Wednesday, January 15, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะฯ.pdf

Create by  -   (1/15/2020 4:13:32 PM)

    Link อื่นๆ