Date of Record : Tuesday, June 16, 2020

Purchase Name : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงาน และการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการใช้งานเทคโนโลยีการสื่อสารในรายการขยี้ข่าวเช้า ทางสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี ช่อง 22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะ.pdf

Create by  - Meta  Chanlafa (6/16/2020 5:24:21 PM)

    Link อื่นๆ