Date of Record : Friday, June 19, 2020

Purchase Name : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายหลังการประมูลคลื่นความถี่เพื่อนำไปใช้สำหรับให้บริการเทคโนโลยี 5จี ในรายการ Digital Thailand ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 33 HD โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะ.pdf

Create by  - Meta  Chanlafa (6/19/2020 5:29:36 PM)

    Link อื่นๆ