Date of Record : Monday, June 22, 2020

Purchase Name : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายหลังการประมูลคลื่นความถี่เพื่อนำไปใช้สำหรับให้บริการเทคโนโลยี 5จี ในรายการข่าวเที่ยง ทางสถานีโทรทัศน์ MCOT HD ช่อง 30 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะ.pdf

Create by  - Meta  Chanlafa (6/22/2020 5:04:13 PM)

    Link อื่นๆ