วันที่บันทึก : 26 มิถุนายน 2563

ชื่อเรื่อง : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบตอบกลับการสนทนาแบบตัวอักษรอัตโนมัติ Chat bot เพื่อให้บริการข้อมูลประชาชนบนเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : ประกาศยกเลิก

ดาวน์โหลด

  • ประกาศยกเลิกฯ.pdf

สร้างโดย  -   (26/6/2563 15:24:40)

    Link อื่นๆ