Date of Record : Monday, June 22, 2020

Purchase Name : ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายหลังการประมูลคลื่นความถี่เพื่อนำไปใช้สำหรับให้บริการเทคโนโลยี 5จี ในรายการข่าวเที่ยง ทางสถานีโทรทัศน์ MCOT HD ช่อง 30 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Category : ประกาศยกเลิก

ดาวน์โหลด

  • ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf

Create by  - Meta  Chanlafa (6/22/2020 3:44:38 PM)

    Link อื่นๆ