ร่าง ประกวดราคาซื้อระบบห้องประชุม ระบบกล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ณ อาคารหลักสี่ ชั้น 6 สำนักงาน กสทช.

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download

  • ร่าง-เอกสารประกวดราคาซื้อระบบห้องประชุมฯ.pdf
  • ร่าง-ประกวดราคาซื้อระบบห้องประชุมฯ.pdf