ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อระบบป้องกันไฟฟ้ากระโชก สำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download

  • ร่าง-ประกาศฯ.pdf