ร่างประกาศสำนักงาน กสทช.และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับการออกอากาศวิทยุ (FM Radio Record System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download

  • ร่างประกาศฯ.pdf