ร่างประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่องประกาศ ประกาศจัดซื้อรถตรวจสอบและหาทิศวิทยุ จำนวน 26 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download